fbpx

36. Wieczór z marketingiem

Śląskie Towarzystwo Marketingowe zaprasza wszystkich zainteresowanych na 36. Wieczór z Marketingiem, który odbędzie się 2 lutego 2012, godzina 17.00 (do 21.00) w gmachu Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. J. Ziętka przy ul. Krasińskiego 2 w Katowicach (budynek Zakładu Doskonalenia Zawodowego).Raport IBM nt światowego marketingu From Stretched to Strengthened – IBM CMO study 2011
Co się dzieje z rynkiem, menedżerami, klientami?

Bartłomiej Makolus – IBM Polska

Firma IBM zebrała opinie i przemyślenia dyrektorów ds. marketingu z całego świata. Przeprowadzono 1700 wywiadów z dyrektorami ds. marketingu w przedsiębiorstwach o różnej wielkości, działających w rozmaitych branżach i regionach świata.

Pytania – problemy raportu:
– Co się dzieje z dzisiejszym marketingiem?
– Jakie można zaobserwować w nim trendy?
– Czy są one na tyle silne, by trwale zmienić oblicze dyscypliny?
– W jaki sposób menedżerowie reagują na …
– coraz większą rolę mediów społecznościowych,
– dynamicznie rosnącą ilość informacji
– na zwiększające się oczekiwania coraz bardziej kompetentnych i świadomych klientów?

Do skomentowania Raportu zaprosiliśmy grupę krajowych ekspertów marketingu: prof. Henryka Mruka dr Kazimierę Kotrę dr Macieja Zacharę, Pawła Tkaczyka, Pawła Psutego, Wiesława Porosło, Izabellę Uhl, Jacka Pogorzelskiego, Macieja Tesławskiego, Mariana Kosteckiego, Artura Kurkiewicza, Wojciecha Murzyna, dr Macieja Mitręgę, Macieja Stanuscha, Damiana Kowalczyka, Bartka Szwedowskiego, Adama Hajdugę i innych.

W trakcie Wieczoru odbędzie się dyskusja dyrektorów marketingu najważniejszych firm z Regionu.
Po godzinie 20 przewidziana jest część klubowa….

Zapraszamy!