fbpx

Praktyka czyni mistrza – projekt 2020-2022

Śląskie Towarzystwo Marketingowe bierze udział w europejskim projekcie pn. Praktyka czyni mistrza. Studenckie praktyki zawodowe w obliczu zmian prawnych, społecznych i gospodarczych.
Liderem projektu jest Uniwersytet Śląski w Katowicach, a Śląskie Towarzystwo Marketingowe jest jedyną polską organizacją partnerską biorąca w nim udział. W ramach działań projektowych powstaną trzy komplementarne rezultaty:

  • wytyczne dotyczące formalnych kwestii związanych z realizacją praktyk na kierunkach praktycznych (rezultat 1);
  • e-publikacja pn. Kodeks dobrych praktyk zawodowych na studiach o profilu praktycznym. Opinie, inspiracje, egzemplifikacje (rezultat 2);
  • film prezentujący dobre wzorce studenckich praktyk zawodowych (rezultat 3).

Elementami projektu będą dwa wydarzenia kierowane do różnych grup interesariuszy:
          Kongres Dobrych Praktyk Zawodowych (maj 2021), a także Konferencja podsumowująca wszystkie działania projektowe pt. 
          Praktyki zawodowe – nowe otwarcie (marzec 2022).

Harmonogram projektu PMP na lata 2020-2022

Projekt realizowany jest zgodnie z umową EOG/19/K3/W/0011 w okresie 01.04.2020 do 31.03.2022.

Projekt „Praktyka czyni mistrza” korzysta z dofinansowania o wartości 92743 euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem głównym projektu jest usprawnienie systemu realizacji studenckich praktyk zawodowych w Uniwersytecie Śląskim na kierunkach o profilach praktycznych poprzez stworzenie dokumentacji, regulaminów, procedur oraz Kodeksu dobrych praktyk zawodowych.

  • kwota dofinansowania:  398 340 zł
  • informacje o dofinansowaniu ze środków budżetu państwa: 59 751 zł
  • nazwa programu: Program Edukacja.