fbpx

AUDYT MARKETINGOWY

Prowadzone przez firmę działania marketingowe nie przynoszą spodziewanych efektów.
Koszty promocji i komunikacji rosną, a klientów nie przybywa.
Wielość wdrożonych narzędzi jest przytłaczająca – nie wiadomo które zachować, a z których zrezygnować.

W takiej sytuacji niezwykle cenne jest spojrzenie na problem przez eksperta z zewnątrz.

Audyt marketingowy, który proponuje Śląskie Towarzystwo Marketingowe polega na dogłębnej analizie działalności marketingowej firmy, a następnie na sformułowaniu szczegółowych wniosków i zaleceń. Audyty prowadzone są przez najlepszych specjalistów – członków Śląskiego Towarzystwa Marketingowego oraz angażowanych ekspertów zewnętrznych.

 PRZEBIEG AUDYTU

I. Etap wstępny

 • określenie szczegółowych celów audytu;
 • harmonogram działań audytorów wraz z wykazem niezbędnej dokumentacji;
 • precyzyjny plan, zakres i sposób działania audytorów – zawarcie umowy ze zleceniodawcą (koszt przeprowadzenia audytu określany jest indywidualnie).

II. Realizacja audytu

Audytorzy dokonują głębokiej analizy działań marketingowych firmy we wszystkich obszarach i na jej podstawie opracowują zalecenia:

 • konieczne zmiany;
 • usprawnienia/modyfikacje;
 • braki;
 • propozycje kierunków działania – portfolio rozwiązań;
 • sposoby skutecznego wdrożenia/realizacji zaleceń – osiągnięcia celów.

Obszary audytu marketingowego:

 • identyfikacja wizualna/identyfikacja graficzna/audyt brandu;
 • media tradycyjne/reklama tradycyjna/akcydensy firmowe;
 • nowe media/internet/wizerunek firmy w internecie;
 • badania/analizy/sposoby zbierania i gromadzenia danych;
 • plany i opracowania strategiczno-operacyne firmy – strategia marketingowa;
 • inne obszary ustalone ze zleceniodawcą.

Podczas audytu analizujemy strukturę firmy i jej strategię, relacje właścicielskie, obowiązujące procedury, politykę, cele i wytyczne dotyczące marketingu, pozycję rynkową firmy, dostarczone przez klienta materiały i dokumenty firmowe.

 III. Zakończenie audytu

Prezentacja raportu końcowego zawierającego wnioski audytorów, zalecenia dla zleceniodawcy oraz sposoby wdrożenia zaleceń.
Przez 12 miesięcy od zakończenia audytu Zleceniodawca otrzymuje wsparcie ekspertów prowadzących audyt.
Na życzenie zleceniodawcy, po 6 miesiącach od przekazania raportu końcowego audytu organizowane jest spotkanie z audytorami (follow-up), podczas którego oceniane są bieżące efekty wdrażania zmian i wprowadzane modyfikacje.

Jeżeli są Państwo zainteresowani audytem marketingowym prosimy o kontakt w celu ustalenia terminu spotkania.