fbpx

IDEE DLA ŚLĄSKA

Jesienią 2015 roku Towarzystwo zorganizowało spektakularny cyklu spotkań z osobistościami gospodarki, zarządzania i marketingu pod nazwą Idee dla Śląska. Tytułowe idee to, w naszym odczuciu zbiór takich terminów jak: skuteczność, strategia, kultura organizacyjna, jakość, innowacyjność, informatyzacja i marketing.
Obszary te zostały scharakteryzowane przez Mistrzów idei, którymi byli:

Śląskie Towarzystwo Marketingowe cykl spotkań Idee dla Śląska

Iwona Majewska-Opiełka      idea: skuteczność
prof. Henryk Mruk                 idea: marketing
prof. Jerzy Hausner                idea: strategia i kultura organizacyjna
prof. Andrzej Jacek Blikle      idea: jakość i innowacyjność 
dr Kajetan Wojsyk                  idea: informatyzacja

GALERIA ZDJĘĆ

Mistrzów wspomagali mentorzy. Wśród nich znaleźli się znani działacze gospodarczy i samorządowi, wykładowcy, aktywiści organizacji pozarządowych i artyści:

 • Ilona Kanclerz (Modny Śląsk)
 • Czesław Śleziak (Krajowa Izba Ekologii)
 • Stanisław Pisarek (rada miasta Czeladź (radny), wydawnictwo Stapis, Śląskie Towarzystwo Marketingowe)
 • Artur Hofman (BNI sieciowa organizacja przedsiębiorców)
 • Michał Wójcik (Izba Rzemieślnicza w Katowicach, radny Sejmiku Śląskiego)
 • Marcin Janowski (Polskie Stowarzyszenie Public Relations)
 • Bogusław Kamiński (Spółdzielnia Socjalna „Fajna”, Śląskie Towarzystwo Marketingowe, Polskie Stowarzyszenie Obsługi Klienta)
 • Maciej Zachara (Śląskie Towarzystwo Marketingowe, Polskie Stowarzyszenie Obsługi Klienta)
 • Zbigniew Widera (Związek Górnośląski, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
 • Sławomir Brzózka (Umbrella Consulting, Śląskie Towarzystwo Marketingowe, Polskie Stowarzyszenie Obsługi Klienta)
 • Marek Waliszak/Sylwia Sędorowicz (Opinion sp. z o.o.)
 • Mariusz Wróbel (Instytucja Filmowa Silesia Film, Śląskie Towarzystwo Marketingowe)
 • Dariusz Hejmej (Polski Rejestr Statków SA)
 • Paweł Karpiński (Polski Rejestr Statków SA)
 • Adrian Kapczyński (Polskie Towarzystwo Informatyczne, Politechnika Śląska)
 • Michał Pamuła (Stowarzyszenie Menedżerowie Kultury)
 • Anna Matuszyńska (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
 • Aleksander Kopia (Stowarzyszenie Rowerowe Katowice, Śląski Urząd Marszałkowski)
 • Jerzy Gorzelik (Ruch Autonomii Śląska, Uniwersytet Śląski)
 • Jerzy Szymura (Stowarzyszenie Firm Autostrady Nowych Technologii)
 • Wiesław Porosło (Śląskie Towarzystwo Marketingowe, Polskie Stowarzyszenie Obsługi Klienta, ProOptima sp. z o.o.)

Projekt był współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w ramach jednego z konkursów organizowanych rokrocznie i odbywał się pod patronatem Kazimierza Karolczaka – Członka Zarządu Województwa Śląskiego.

Spotkania odbywały się w studiu Polskiego Radia w Katowicach.

Partnerami projektu były następujące instytucje i organizacje: 

 • Polski Rejestr Statków SA (sponsor projektu)
 • Polskie Towarzystwo Informatyczne
 • Polskie Stowarzyszenie Public Relations
 • Polska Izba Ekologii
 • BNI (ogólnoświatowa organizacja poleceń biznesowych)
 • Związek Górnośląski
 • Stowarzyszenie Menedżerowie Kultury
 • Klub Jagielloński
 • Stowarzyszenie Rowerowe Katowice
 • Stowarzyszenie Komputer i Sprawy Szkolne
 • Stowarzyszenie Menedżerów Komercjalizacji i Innowacji
 • Polskie Stowarzyszenie Obsługi Klienta
 • Stowarzyszenie Firm Autostrady Nowych Technologii
 • Modny Śląsk
 • Drukarnia Opinion sp. z o.o.
 • Exbis – firma szkoleniowa sc
 • Wydawnictwo Stapis
 • TechMine sp zo.o.
 • Polskie Radio Katowice
 • Instytucja Filmowa Silesia Film

Idee dla Śląska w liczbach

 1. W projekcie wystąpiło pięcioro świetnych prelegentów – wybitnych specjalistów w swoich branżach.
 2. Mentorami idei było 21 osób reprezentujących różne środowiska i organizacje.
 3. W spotkaniach cyklu wzięło łącznie udział bezpośrednio ponad 200 osób.
 4. Stronę internetową projektu na Facebooku odwiedziło łącznie ok. 20 000 osób.
 5. Pod relacjami ze spotkań zamieszono łącznie ok. 200 postów i komentarzy.
 6. Mailingi towarzyszące spotkaniom dotarły do ponad 40 000 osób.
 7. informacje o projekcie ukazały się w prasie – Dziennik Zachodni, Gazeta Górnicza i w Radiu Katowice.