fbpx

WIECZORY Z MARKETINGIEM 2.0

Wieczory z marketingiem to cykliczne wydarzenia organizowane przez Śląskie Towarzystwo Marketingowe. Odbywają się kilka razy w roku w różnych lokalizacjach. Wieczory to spotkania z ekspertami, praktykami – przedstawicielami branży, m.in.  dyrektorami firm, właścicielami agencji reklamowych i marketingowych, przedsiębiorcami, przedstawicielami środowiska akademickiego.
Główną ideą Wieczorów jest transfer wiedzy pomiędzy prelegentami i uczestnikami spotkań, uczenie się nawzajem i wymiana doświadczeń. To również świetna okazja do integrowania środowiska marketingowego, nawiązania nowych kontaktów i inicjowania współpracy w przestrzeni biznesowej.

Gośćmi Wieczorów byli m.in.:

Marketing jest dyscypliną wielopłaszczyznową, wymagającą szerokiej wiedzy zarówno biznesowej, ekonomicznej, znajomości zagadnień związanych z psychologią i socjologią, jak i oczywiście specjalistycznej wiedzy i umiejętności sprawnego poruszania się w obszarach technik promocji, PR, budowania strategii marketingowych i sprzedażowych, specyfiki mediów i narzędzi internetowych. Dlatego każdy z zapraszanych prelegentów prezentuje inny, wybrany przez siebie obszar marketingu i własną jego wizję. 

Wieczory z Marketingiem odbywają się zazwyczaj w czwartki, w godzinach 17.00 – 21.00.
Czas jednej prelekcji wynosi ok. 25 min. Po prelekcji rozpoczyna się sesja pytań i dyskusja uczestników z prelegentem.

GALERIA ZDJĘĆ