fbpx

O NAS

Śląskie Towarzystwo Marketingowe rozpoczęło swoją działalność w 2005 r., a przyczynek do jego powstania zawiera się w słowach założycieli ŚTM:

Wychodząc z przekonania, że marketing w naszym regionie i kraju to:

 • synonim nowoczesności, modernizacji, myślenia poza szablonami,
 • niezwykle ważna, niedoceniana, warsztatowa dziedzina działalności gospodarczej,
 • filozofia, pozwalająca lepiej organizować firmę, czynić ją sprawniejszą, nowocześniejszą, lepiej skomunikowaną ze światem,
 • naturalny mechanizm sprzyjający czystej, choć nadal konkurencyjnej, grze rynkowej,
 • pole stwarzające szansę nadrobienia zaległości gospodarczych w stosunku do rozwiniętych gospodarek światowych,

także dlatego, że osobiście:

 • od dawna interesujemy się marketingiem i tematami z nim związanymi – przedsiębiorczością, problematyką zarządzania,
 • w jego ramach realizujemy się zawodowo, niejednokrotnie stanowi on także źródło utrzymania,
 • w głębi duszy czujemy się ludźmi marketingu!

uznaliśmy, że warto stworzyć pole towarzysko-organizacyjne, na którym można te zainteresowania pogłębiać i doskonalić. 

Dając temu wyraz, postanowiliśmy powołać do życia
Śląskie Towarzystwo Marketingowe. 


Komitet organizacyjny
Wiesław Bełz, Maciej Mitręga, Eugeniusz Rajewicz

Katowice, 25 lipca 2005 r.

Od 2005 r. Śląskie Towarzystwo Marketingowe nieprzerwanie prowadzi działalność edukacyjną w zakresie propagowania wiedzy dotyczącej profesjonalnego i etycznego marketingu zarówno w jego tradycyjnych, jak i najnowocześniejszych formach.

Śląskie Towarzystwo Marketingowe zrzesza ludzi zajmujących się praktycznie i teoretycznie marketingiem – menadżerów firm, przedsiębiorców, naukowców, nauczycieli akademickich, przedstawicieli instytucji państwowych oraz studentów różnych kierunków.

Cele działalności Towarzystwa to:

 1. Integracja środowiska osób zajmujących się zawodowo marketingiem.
 2. Samokształcenie oraz wymiana doświadczeń zawodowych.
 3. Podnoszenie wiedzy i umiejętności marketingowych w środowiskach gospodarczych.
 4. Działalność opiniotwórcza oraz popularyzacja dobrych standardów marketingowych.
 5. Promocja nowych form organizacyjno-informatycznych w organizmach gospodarczych oraz instytucjach administracji publicznej, edukacyjnych i kulturalnych.
 6. Prowadzenie działalności społecznie użytecznej w wielu obszarach określonych w Statucie Towarzystwa.

Najważniejsze sposoby realizacji celów Towarzystwa to:

 1. Organizacja spotkań z wybitnymi specjalistami.
 2. Organizację szkoleń, kursów, konferencji, kongresów, debat, warsztatów i seminariów.
 3. Współpracę ze szkołami różnych szczebli, firmami szkoleniowymi oraz organizacjami gospodarczymi.
 4. Patronowanie oraz wspieranie przedsięwzięć, wydarzeń i inicjatyw, których zakres jest zgodny z celami statutowymi Towarzystwa.