fbpx

41. Wieczór z marketingiem

Większość ekonomistów i przedsiębiorców jest zgodna, że 2013 rok będzie rokiem słabnącej w Polsce koniunktury. Przedsiębiorcy coraz częściej postrzegają eksport jako kierunek umożliwiający rozwój pomimo słabnącego popytu na lokalnym rynku. Odniesienie sukcesu na zagranicznym rynku uzależnione jest od wyboru najlepszego modelu działania i efektywnego marketingu eksportowego.

Niestety, wielu przedsiębiorców podejmując działania proeksportowe nadal przekonuje się, że najbardziej kosztowna jest nauka na własnych błędach… W dużym stopniu winne są zbyt powierzchowna wiedza o zagranicznych rynkach i błędne stereotypy.

Zapraszamy na spotkanie z cyklu Wieczór z Marketingiem 2.0, gdzie będziemy obalać stereotypy i przybliżać zainteresowanym tajniki skutecznego marketingu eksportowego.
Jaki rynek docelowy wybrać? Jak oszacować siłę konkurencji? Czy dla skutecznego eksportu konieczne jest powołanie nowej marki? Czy kraj eksportu wymaga rebrandingu? Czy w kraju eksportu istnieją regulacje ograniczające dostęp do rynku? Jaki model działania wybrać: pośredni, z wykorzystaniem umów partnerskich, spółki z lokalnym biznesem, założenia własnej autonomicznej firmy, czy też w dobie Internetu lepiej realizować działania na rynku docelowym z terenu Polski? Gdzie szukać wsparcia i doradztwa gospodarczego? Czy warto korzystać z państwowych programów wsparcia eksportu?
Zapraszamy wszystkich, którzy nie chcą się uczyć eksportu na własnych błędach!!!
Pierwsze spotkanie z cyklu marketing eksportowy poświęcone będzie krajowi, na temat którego w świadomości zbiorowej pokutuje najwięcej nieprawdziwych stereotypów, a który jest bardzo dobrze prosperującym, nieodległym i perspektywicznym rynkiem zbytu. Tym rynkiem jest Rosja.

Pewnie wiesz, że Rosja to wielomilionowy rynek, ale czy wiesz jaki jest stosunek Rosjan do polskich firm? Czy to prawda, że Rosjanie kupują tylko od Rosjan? Czy w związku z tym w celu eksportu założyć firmę w Rosji, wejść w spółkę, szukać przedstawiciela? Czy promować własną dotychczasową markę, czy zastosować rebranding? Czy wejście na rosyjski rynek rozpocząć od Kaliningradu, Petersburga czy Moskwy? Czy wiesz jakie są zarobki i koszty podstawowych produktów w Moskwie, i czy w związku z tym możesz oszacować rynek, politykę cenową i przewidzieć koszty pracy? Czy wiesz, że w Rosji Google wcale nie jest najpopularniejszą wyszukiwarką internetową? Czy istnieją bazy danych podmiotów w Rosji pokroju Kompass, HBI, Verdict, D&B, Coface, ułatwiając zlokalizowanie konkurencji, partnerów i klientów? Czy jest sens korzystać z oferty targowej, czy raczej warto uprawiać marketing z wykorzystaniem nowych mediów? Czy wiesz jakie produkty najlepiej sprzedają się w Rosji? Czy znasz ograniczenia formalne, system certyfikacji i dopuszczeń? Czy Twoja firma mogłaby eksportować do Rosji?

Będziemy gościć przedstawiciela Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów oraz eksperta rynku rosyjskiego, Pana Tomasza Wróblewskiego, który od wielu lat realizuje działania proeksportowe na rynku rosyjskim.16.30-17.00
Rejestracja uczestników, rozmowy kuluarowe, kawa, herbata
17:00-17:25
Przedstawienie kierunków rozwoju Śląskiego Towarzystwa Marketingowego zatwierdzonych przez nowo wybrany Zarząd Towarzystwa – Artur Kurkiewicz, Prezes Śląskiego Towarzystwa Marketingowego
17:25-17.30
Przerwa organizacyjna
17:30-18:00
Najnowszą inicjatywą podjętą przez Rząd RP w kierunku wsparcia eksportu jest powołanie sieci ośrodków COIE – Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów – Przedstawiciel COIE Leszek Bochner
18.00-18.45
Rosja jako rynek eksportu – prelekcję poprowadzi Pan Tomasz Wróblewski, ekspert i praktyk sprzedaży na rynku rosyjskim.
• Liczby charakteryzujące rosyjski rynek, populacja, uwarunkowania geo-polityczne i historyczne
• Porządek prawny regulujący prawo podatkowe, prawo pracy, inwestycje zagraniczne
• Główne wskaźniki ekonomiczne w porównaniu z Polską– PKB, średnie wynagrodzenie, wzrost gospodarczy, wzrost importu
• Główne branże rosyjskiej gospodarki wraz z prognozą rozwoju popytu
• Pozyskiwanie dofinansowania UE dla inwestorów w Rosji
• Postrzeganie Polski i polskich firm w Rosji w kontekście rebrandingu
• Polscy inwestorzy obecni w Rosji
• Najlepsza droga do eksportu do Rosji
18.45-19.10
Przerwa na dyskusje w kuluarach, kawa, herbata, składanie deklaracji przystąpienia do Śląskiego Towarzystwa Marketingowego
19.10-19.40
Rosja jako cel podróży turystycznych
Z biurem podróży czy indywidualnie? W jakiej porze roku najlepiej zwiedzać Rosję? Co koniecznie trzeba zjeść a co wypić? Jakie są przeciętne ceny produktów spożywczych, gastronomii, noclegów, paliwa? Czy opowieści o słabej jakości rosyjskich linii lotniczych są przesadzone? Czy są sytuacje, których trzeba unikać? Co warto z Rosji przywieźć do Polski?
Tomasz Wróblewski, podróżnik
19.40-20.00
Podsumowanie wieczoru, przybliżenie tematyki kolejnego Wieczoru, kawa, herbata, składanie deklaracji przystąpienia do Śląskiego Towarzystwa Marketingowego

Tomasz Wróblewski – Prelegent
Motto: Wszystko zaczyna się od A…
Dyrektor w firmie technologicznej na rynki wschodnie. W ramach działalności konsultacyjnej od 2007 roku prowadzi szkolenia dla pracowników działów handlowych w Rosji i wspiera polskie marki na rynku rosyjskim. Uczestnik projektu „Bezpieczny Biznes w Rosji”. Redaktor portalu www.certyfikaty-rosja.pl Wiedze o rynku rosyjskim i doświadczenie praktyczne zdobywał przez 13 lat, gdy od roku 1991 do 2004 pracował w Rosji roli tłumacza, konsultanta, menedżera i trenera.

Leszek Bochner COIE – Prelegent
Konsultant Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów w Katowicach, powołanego w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy Ministerstwem Gospodarki a Województwem Śląskim w celu podnoszenia konkurencyjności podmiotów poprzez ułatwienie im nawiązywania międzynarodowych relacji handlowych (projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego).

Adam Latocha – Współorganizator
Absolwent Politechniki Śląskiej i Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej. Doświadczony Marketing Manager. Wiceprezes Śląskiego Towarzystwa Marketingowego. Właściciel firmy doradczej. Brał czynny udział w licznych projektach pozyskiwania środków unijnych, w tym z przeznaczeniem na działalność proeksportową (Paszport do Eksportu POIG 6.1).