fbpx

83. Wieczór z marketingiem

Śląskie Towarzystwo Marketingowe zaprasza na 83. Wieczór z marketingiem w formule online, który odbędzie się 9 maja 2024 r.
Rozpoczęcie transmisji na Facebooku Towarzystwa o godz. 19.00.

jak budować sieć współpracy, żeby akcelerować dyfuzję wiedzy marketingowej?

jak w atrakcyjny sposób kształcić młodych marketerów w zakresie nowoczesnych technologii w marketingu?

– jakie narzędzia umożliwiają przetworzyć i zrozumieć dane jakościowe (komentarze, opinie itp.)czy edukacja, a w szczególności edukacja zawodowa posiada wartość  wymienną?

jak budować modele kształcenia marketingowego?

jak zachęcić 60 tys. użytkowników do korzystania z platformy internetowej?

jak powiązać rynek pracy z systemem kształcenia?

19.00 – 19.05
Przywitanie oraz informacje organizacyjne: Artur Sawicki (Prezes Zarządu ŚTM)

19.05 – 19.40
Czy można połączyć edukację z rynkiem pracy i jakich korzyści oczekują obie strony? – Marek Goliński (Politechnika Poznańska, Czas zawodowców dla Wielkopolski)

19.40 – 20.15
Model kształcenia marketingowego młodych marketerówMaciej Szafrański (Politechnika Poznańska, Czas zawodowców dla Wielkopolski)

20.15 – 20.40
Pytania od uczestników, podsumowanie i zakończenie 83. Wieczoru z marketingiem.

 

Dr inż. Marek Goliński

Pracownik Politechniki Poznańskiej na Wydziale Inżynierii Zarządzania w Instytucie Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości. Obecnie jest adiunktem na Politechnice Poznańskiej, a od 2020 roku pełni funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Jakości.
Jest współzałożycielem Akceleratora Wiedzy Technicznej®. Jest inicjatorem i współautorem kilku projektów naukowo-badawczych. Współtworzył strategię wdrożenia aplikacji internetowej do rekrutacji pracodawców i wymiany informacji o zapotrzebowaniu na kompetencje.
Jego prace badawcze i wdrożeniowe dotyczą zarządzania zasobami ludzkimi, analizy dopasowania kompetencji do stanowisk pracy oraz utrzymywania relacji między instytucjami edukacyjnymi a rynkiem pracy. W swojej pracy wykorzystuje metody i techniki badawcze związane również z zarządzaniem marketingowym w przedsiębiorstwie. Obecnie w pracy skupia się na utrzymywaniu relacji z kluczowymi pracodawcami w regionie oraz analizie kompetencji cyfrowych. Autor i współautor kilkunastu monografii i ponad 100 publikacji naukowych.

 

Dr hab. inż. Maciej Szafrański

Pracownik Wydziału Inżynierii Zarządzania Politechniki Poznańskiej. Główne obszary badawcze: zarządzanie kompetencjami, marketing, ekonomika jakości. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym książek. Ponad 6 lat doświadczenia w pracy w fabryce silników okrętowych. Współtwórca Akceleratora Wiedzy Technicznej® Politechniki Poznańskiej (www.awt.org.pl). Kierownik wielu projektów krajowych i międzynarodowych o łącznym budżecie ponad 120 mln zł. Tematyka projektów: kompetencje przekrojowe, systemowe rozwiązania w zakresie kształcenia zawodowego, IT, promocja nauki. Wybrane nagrody: Ministra Edukacji i Nauki za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej, Honorowa Odznaka za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego, The Knowledge Management and Intellectual Capital Excellence Awards at ECKM 2019, Medal Komisji Edukacji Narodowej, Brązowy Krzyż Zasługi, naukowe, dydaktyczne i organizacyjne nagrody Rektora Politechniki Poznańskiej, w tym medal Politechniki Poznańskiej za zasługi dla prawidłowego funkcjonowania uczelni. Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich oraz Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa. Dodatkowe linki:
https://www.linkedin.com/in/szafranskimaciej/
https://zawodowcy.org/
http://www.atcerasmus.eu/