fbpx

Konferencja naukowa w Częstochowie

V KONFERENCJA NAUKOWA, Częstochowa,11-12.06.2015

ORGANIZATOR: Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem Wydział Zarządzania Politechnika Częstochowska 
Koło Naukowe MERKURY 

Partner – Śląskie Towarzystwo Marketingowe

Rejestracja (do 6 lutego 2015) oraz szczegółowe informacje o terminach, opłatach i warunkach uczestnictwa: www.zim.pcz.pl/konferencje/wyzwania_III/ 

Katedra Zarządzania Przedsiębiorstwem, Koło Naukowe Merkury oraz Ślaskie Towarzystwo Marketingowe zapraszają do udziału w V Konferencji Naukowej pt. Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji.
Problematyka konferencji stanowi kontynuację rozważań nad szeroko pojętą istotą przedsiębiorczości. Kluczowym celem konferencji jest wymiana poglądów i doświadczeń, dotyczących problematyki współczesnego zarządzania przedsiębiorczymi organizacjami. Do udziału zapraszamy przedstawicieli wszystkich specjalności z zakresu nauk o zarządzaniu. Państwa udział w konferencji będzie dla jej organizatorów dużym wyróżnieniem.

Bloki tematyczne konferencji:
1. Przedsiębiorczość firm i instytucji w zmiennym otoczeniu
2. Wykorzystanie postaw przedsiębiorczych dla rozwoju organizacji 
3. Przedsiębiorczy menedżer w globalnym otoczeniu
4. Cechy przedsiębiorców współczesnych organizacji
5. Przedsiębiorczość akademicka 
6. Rola IT i Internetu w przedsiębiorczości
7. Pomiar przedsiębiorczości organizacyjnej 
8. Współczesne metody i narzędzia budowy konkurencyjności przedsiębiorstw

Oczekujemy krytycznych refleksji nad wybranym problemem z zakresu teorii przedsiębiorczości i/lub doniesień z badań empirycznych.

Rada Programowa Konferencji
Prof. P.Cz. dr hab. Helena Kościelniak – Przewodnicząca Rady Programowej
Członkowie Rady:
 Prof. dr hab. Maria Nowicka-Skowron (J.M. Rektor Politechniki Częstochowskiej)
 Prof. dr hab. inż. Jerzy Lewandowski (Politechnika Łódzka)
 Prof. dr hab. Arnold Pabian (Politechnika Częstochowska) 
 Prof. dr hab. inż. Rafał Krupski (Politechnika Częstochowska)
 Prof. SGGW dr hab. Joanna Paliszkiewicz (SGGW)
 Prof. P.Cz. dr hab. Piotr Pachura (Politechnika Częstochowska)
 Prof. P.Cz. dr hab. Dorota Jelonek (Politechnika Częstochowska)
 Prof. P.Cz. dr hab. Marek Szajt (Politechnika Częstochowska)
 Prof. P.Cz. dr hab. Agata Mesjasz-Lech (Politechnika Częstochowska)
 Dr hab. inż. Paweł Nowodziński (Politechnika Częstochowska)
 Dr inż. Piotr Tomski (Politechnika Częstochowska)
 Dr inż. Ewa Kempa (Politechnika Częstochowska)

Językiem konferencji jest język polski. 
Prace przesłane na konferencję – po uzyskaniu pozytywnej recenzji – zostaną opublikowane w formie monografii wydanej przez Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej (4 pkt). 
Składane prace powinny posiadać objętość minimum 20 000 znaków. 
Referaty, spełniające wymogi edytorskie Wydawnictwa prosimy przesyłać pocztą elektroniczną wraz z kartą zgłoszenia uczestnictwa i oświadczeniem na adres: kzp.pcz@gmail.com

Informacje na temat konferencji znajdują się na stronie internetowej: 
http://www.zim.pcz.pl/konferencje/wyzwania_III/ 

Komitet Organizacyjny Konferencji
dr Katarzyna Łukasik – Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego  e-mail: kasia2lukasik@op.pl
dr Sylwia Gostkowska-Dźwig – Z-ca Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego
dr inż. Agnieszka Puto 
dr inż. Katarzyna Brendzel-Skowera
dr Magdalena Mrozik