fbpx

Kreatywność w zarządzaniu XXI w.

Zapraszamy na konferencję naukową organizowaną pod patronatem naszego Towarzystwa. Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Kreatywność w zarządzaniu XXI wieku odbędzie się 6 czerwca w Katowicach.

Tematyka dyskusji konferencyjnej zostanie wyraźnie ukierunkowana na problemy związane z kreowaniem zarządzania XXI wieku.

Problematyka konferencji zostanie podjęta w pięciu blokach tematycznych:

  1. Innowacje
  2. Biznes
  3. Kapitał ludzki
  4. Marketing
  5. Logistyka

Komitet organizacyjny Konferencji

dr Ireneusz Miciuła (Uniwersytet Szczeciński)
mgr Henryk Wojtaszek (Politechnika Częstochowska)
mgr Anna Kowalczyk (Politechnika Częstochowska)
mgr Żaneta Nejman (Politechnika Poznańska)

Opłaty

WARIANT A 
Uczestnictwo w konferencji bez publikacji 159 zł
Uczestnictwo w konferencji wraz z publikacją w formie pdf/ na płycie CD 299 zł
Uczestnictwo w konferencji wraz z publikacją w książki tradycyjnej 359 zł
Publikacja w w jęz. angielskim czasopiśmie anglojęzycznym
World Scientific News (6 pkt wg listy B MNiSW) lub publikacja
w języku polskim rozdział w monografii (5 pkt wg MNiSW).
Publikacja bez udziału w konferencji 279 zł
Termin przesłania artykułu do dnia 06 czerwca 2017 roku- Publikacja do końca lipca 2017 roku

WARIANT B 
Uczestnictwo w konferencji bez publikacji 159 zł
Uczestnictwo w konferencji wraz z publikacją 679 zł*
Publikacja w w języku polskim w czasopiśmie Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw 12 pkt
Publikacja bez udziału w konferencji brak możliwości Termin przesłania artykułu do dnia 10 kwietnia 2017 roku – Publikacja uzależniona od czasopisma.

WARIANT C 
Uczestnictwo w konferencji bez publikacji 159 zł
Uczestnictwo w konferencji wraz z publikacją 439 zł
autor może przedstawić dodatkowo do 3-ch zrecenzowanych artykułów).
Publikacja w w języku polskim (rozdział w monografii/ 5 pkt).
Termin przesłania artykułu do dnia 10 maja 2017 roku – Publikacja do końca lipca 2017 roku

WARIANT D 
Dotyczy tylko dla studentów I i II stopnia (potwierdzone aktualną legitymacją)
Uczestnictwo w konferencji bez publikacji 139 zł
Uczestnictwo w konferencji wraz z publikacją 299 zł (autor może opublikować zrecenzowany artykuł przez samodzielnego pracownika nauki/ maksymalnie 3 artykuły/).
Publikacja w w języku polskim (rozdział w monografii/ 5 pkt).
Termin przesłania artykułu do dnia 10 maja 2017 roku – Publikacja do końca lipca 2017 roku

WARIANT E
Rozdział w monografii 25 punktów
Uczestnictwo w konferencji wraz z publikacją 1299 zł
Publikacja w języku polskim (rozdział w monografii współautorskiej).
Autor otrzymuje 25 punktów Termin przesłania artykułu do ustalenia – wszystko zależy od zespołu (okres finalizacji do 2-ch mcy )

Ważne terminy

Terminarz przygotowań do konferencji: do 30.03.2017

Termin nadsyłania drogą elektroniczną karty zgłoszenia udziału w konferencji: do 30.03.2017 – na adres:sekretariat@sophiabauty.pl lub biuro.sophia@gmail.com
Termin dokonania opłaty konferencyjnej: do 30.03.2017
(nr konta: 17 1050 1230 1000 0092 1485 4086)
z opisem w tytule: Konferencja, imię i nazwisko + Pakiet (A lub B lub C lub D lub E)

Termin przesłania referatu: uzależniony od wyboru wariantu – na adres:sekretariat@sophiabauty.pl

Kontakt

Sekretarz Operacyjny – mgr Henryk Wojtaszek
Sekretarz Organizacyjny – mgr Anna Kowalczyk
Sekretarz Programowy – mgr inż. Żaneta Nejman
e-mail: sekretariat@sophiabauty.pl
tel.: 32 787 45 75, 791-999-596
Więcej informacji na stronie: www.sophiabauty.pl

Patronat konferencji

Śląskie Towarzystwo Marketingowe
Klaster Badań i Rozwoju oraz Innowacji
Akademia Innowatorów
Fundacja Rozwoju Nauki i Biznesu w obszarach nauk medycznych i ścisłych
Klaster B+R&I
Nowoczesne Zarządzanie Biznesem
Fundacja Managerska CREATIVE
Zapraszamy!