fbpx

Książka pod redakcją Członków Towarzystwa

Miło nam zakomunikować, iż Śląskie Towarzystwo Marketingowe, objęło patronatem monografię pt. Marketing. Koncepcje i doświadczenia pod redakcją naszych członków Henryka Mruka i Artura Sawickiego.

Patronat nad książkę objęło:
Śląskie Towarzystwo Marketingowe;
Polskie Centrum Heurystyki;
Klinika Jurajska;
Persolog;
Związek Przedsiębiorców i Pracodawców w Częstochowie;
Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych;
Consonni;
Anomail;
Vinston – Kancelaria prawna;
Eltrox;
Agencja Reklamy i Marketingu Artur Kurkiewicz;
Stowarzyszenie Nostra Patrumque Memoria.

Projekt okładki wykonał członek Naszego Towarzystwa Artur Kurkiewicz.

Spis treści
Rozdział 1
Henryk Mruk
Rola dyrektora działu marketingu w rozwoju przedsiębiorstwa

Rozdział 2
Artur Sawicki
Marketing 5.0. Rozważania nad koncepcją

Rozdział 3
Marcin Talaga
Social media w promocji usług medycznych

Rozdział 4
Andrzej Bajdak, Urszula Janeczek
Wykorzystanie mediów społecznościowych w komunikacji marketingowej polskich przedsiębiorstw – wybrane zagadnienia

Rozdział 5
Zbigniew Spyra
Uwarunkowania wykorzystania potencjału mediów społecznościowych we współczesnej komunikacji marketingowej przedsiębiorstw

Rozdział 6
Tomasz Barałkiewicz
Plan marketingowy oparty na modelu See-Think-Do-Care

Rozdział 7
Barbara Szymoniuk
Zrównoważona komunikacja marketingowa

Rozdział 8
Joanna Kinastowska
Marketing polityczny w Polsce – perspektywa prowadzenia samorządowej kampanii wyborczej ruchu obywatelskiego

Rozdział 9
Daniel Tokarski, Nadia Tokarska
Znaczenie logistyczno-marketingowej obsługi klienta w usługach bankowych

Rozdział 10
Jacek Kotarbiński
Metody badania skuteczności i efektywności marketingu

Rozdział 11
Dobrosława Mruk-Tomczak
Rola technik myślenia kreatywnego w strategii rozwoju nowego produktu

Rozdział 12
Kamila Grochowina
Employer branding i pozorna zmiana paradygmatów zarządzania

Rozdział 13
Anna Staszewska
Działania promocyjne w turystyce na przykładzie województwa śląskiego

Rozdział 14
Artur Zaguła, Anna Jaruga Rozdolska
Efekty formalne w architekturze dekonstruktywizmu jako element strategii marketingowej inwestorów

Rozdział 15
Renata Nestorowicz, Ewa Jerzyk, Anna Rogala
Dobrostan żywieniowy a działania marketingowe na rynku żywności

POBIERZ KSIĄŻKĘ