fbpx

Nowe władze Towarzystwa

W miniony czwartek, 22 stycznia 2015 r. odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zgromadzenie Członków naszego Towarzystwa. Składało się ono z podsumowania minionej kadencji oraz wyborów nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej. 

Ustępujący Zarząd zaprezentowała działalność Towarzystwa w okresie swojej dwuletniej kadencji. W tym czasie odbyło się m.in. 16 Wieczorów z marketingiem, 2 Kongresy Ludzi Marketingu (reaktywowane po kilkuletniej przerwie), wiele przedsięwzięć edukacyjnych z udziałem członków ŚTM i pod naszym patronatem oraz projekt edukacyjny „iNauczyciel” dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Podczas zebrania przyjęło sprawozdanie finansowe za rok 2014.

Następnie przeprowadzone zostały wybory nowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej Towarzystwa.

Na kolejną, dwuletnią kadencję (2015-2016) do Zarządu ŚTM zostali wybrani:
Tomasz Sobisz – Prezes Zarządu oraz Członkowie Zarządu: Artur Kurkiewicz, Amanda Caban, Adam Latocha i Łukasz Połacik.

Skład nowej Komisji Rewizyjnej to:
Marek Thorz, Kamil Popławski i Robert Chądzyński.

Nowy Zarząd Towarzystwa spotka się na pierwszym zebraniu w lutym 2015, po którym przedstawi członkom i sympatykom ŚTM program działalności w nadchodzącym roku.