fbpx

Nowoczesne narzędzia informatyczne

Projekt „Nowoczesne narzędzia informatyczne – szkolenia weekendowe” finansowany jest w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Realizowany w ramach Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” na podstawie umowy o dofinansowanie nr: UDA-POKL.08.01.01-24-342/10, podpisanej w Wojewódzkim Urzędzie pracy w Katowicach.

Cel projektu
Podniesienie kwalifikacji zawodowych u 320 osób, w tym co najmniej 16 kobiet na terenie województwa śląskiego, poprzez udział w szkoleniach w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi informatycznych.

Czas trwania projektu
01.10.2011r. – 01.10.2013r.
Udział w pojekcie jest bezpłatny! 

Założenia projektu
Projekt przewiduje organizację szkoleń z kluczowych obszarów informatycznych istotnych dla rozwoju przedsiębiorstw i samozatrudnienia.W ramach projektu prowadzone będą następujące szkolenia:

Microsoft Dynamics CRM 4.0 – Aplikacja – 3 dni
Microsoft Dynamics CRM 4.0 – Instalacja – 2 dni
Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services – 3 dni
Microsoft Windows Server 2008 – 3 dni
Microsoft SQL Server 2008 – 5 dni

Miejsce realizacji projektu
Zajęcia będą odbywały się w siedzibie firmy Evatronix S.A. w Bielsku-Białej, ul. Przybyły 2.

Odbiorca projektu
Projekt skierowany jest do osób zatrudnionych w:

 • mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach
 • administracji publicznej
 • organizacjach pozarządowych
 • posiadających swoje siedziby na terenie województwa śląskiego.

Warunki uczestnictwa w projekcie
Osoby, które chcą wziąć udział w projekcie muszą spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat
 • w momencie przystąpienia do szkolenia posiadać zatrudnienie (dowolna forma zatrudnienia)
 • być zamieszkałe (niekoniecznie zameldowane) lub być zatrudnione na terenie woj. śląskiego
 • uczestniczyć w projekcie w czasie wolnym od pracy

W ramach projektu uczestnikom zapewniamy:

 • wykwalifikowanego instruktora posiadającego Certyfikaty Microsoft (MCT)
 • profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe w tym podręczniki Microsoft
 • samodzielne stanowisko komputerowe o konfiguracji zgodnej z wymogami szkolenia
 • program dostosowany do potrzeb i umiejętności uczestników szkolenia
 • catering podczas szkolenia (obiad oraz ciepłe i zimne napoje)
 • noclegi w hotelu

Certyfikat ukończenia szkolenia Microsoft dla każdego uczestnika, który pomyślnie ukończy udział w zajęciach.

Kamil Popławski