fbpx

Prof. dr hab. Henryk Mruk

Prof. dr hab. Henryk Mruk jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i profesorem nauk o zarządzaniu tegoż uniwersytetu. Jest jednym z tych ekspertów – naukowców, którzy swoją dziedziną zajmowali się nie tylko teoretycznie. Profesor Henryk Mruk współpracował z wieloma firmami z różnych branż, m.in.: farmaceutycznej, żywnościowej i motoryzacyjnej. Na przełomie 1989 i 1990 roku odbył staż naukowy w Rzymie, na Uniwersytecie La Sapienza, gdzie zgłębiał wiedzę z zakresu marketingu, który w tym czasie w Polsce był dyscypliną raczkującą.

Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół metod analizy rynku, strategii komunikacji, kreatywności, zachowań nabywców, czynników marketingowego zarządzania przedsiębiorstwami, teorii wymiany, przywództwa w biznesie i neuromarketingu. Profesor jest gorącym orędownikiem strategii win-win oraz tworzenia takich wartości w biznesie, które dają satysfakcję i przedsiębiorstwom i klientom.

Już od dość dawna obserwuje się odchodzenie od reklamy jako medium opartego na monologu na rzecz wprowadzania dialogu w kontaktach z odbiorcami.
[Miasto postępu, 2007]

Prof. Henryk Mruk zwraca również szczególną uwagę na potrzebę przestrzegania norm etycznych w działalności biznesowej i marketingowej.

Z całym przekonaniem trzeba dążyć do akcentowania granic moralnych, których nie można przekraczać ani w reklamie, ani w działaniach marketingowych. Właściwym rozwiązaniem są kodeksy etyczne tworzone w przedsiębiorstwach, zasady etyczne budowane przez agencje reklamowe, a także działania mediów, które nagłaśniają przypadki przekraczania zasad. [Miasto postępu, 2007]

Osiągnięcia naukowe prof. Henryka Mruka są imponujące. W swojej pracy dydaktycznej wypromował 400 magistrów i 24 doktorów. Jest cenionym wykładowcą na wszystkich poziomach studiów, szczególnie na studiach podyplomowych i programach MBA.

Prowadził badania na kilku uniwersytetach zagranicznych, m.in.: w Centrum Planowania i Badań Ekonomicznych w Atenach, na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie, na Uniwersytecie w Filadelfii i w Atlancie oraz na  Uniwersytecie w Nottingham.

Profesor jest członkiem kilku towarzystw naukowych, rad programowych kilku czasopism oraz przewodniczącym Kapituły Acanthus Aureus na MTP. Współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami w zakresie tworzenia strategii ich rozwoju, budowania pozycji marki oraz wyceny ich wartości.

W swoim dorobku Profesor ma ponad 800 publikacji, wśród których można wymienić:

  • Satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa (Warszawa 2012)
  • Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym (Kraków 2008, współautor)
  • Kreowanie marki w sporcie (Poznań 2008)
  • Interdyscyplinarne spojrzenie na klienta (Poznań 2008, redaktor i współautor)
  • Jak zarządzać apteką? Marketing w praktyce (Warszawa 2006, współautor)

Pełnione funkcje:
Kierownik Katedry Strategii Marketingowych AE w Poznaniu
Dyrektor Instytutu Zarządzania i Marketingu WSZiB w Poznaniu