fbpx

Walne Zebrania Członków STM

W czwartek, 7 marca 2019 r. odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebrania Członków Śląskiego Towarzystwa Marketingowego.
Po dwuletniej kadencji ustępujący Zarząd ŚTM w osobach: Artur Sawicki – Prezes Zarządu oraz Członkowie Zarządu: Amanda Caban, Artur Kurkiewicz, Adam Latocha i Tomasz Sobisz przedstawił dokonania i działalność Towarzystwa w katach 2017-19.
Do najważniejszych osiągnięć należą:

1. prace nad modernizacją Statutu Towarzystwa, które zakończyły się uchwalniem nowego Statutu;
2. budowa nowej strony internetowej ŚTM wraz z uporządkowaniem cyfrowego archiwum Towarzystwa;
3. organizacja wydarzeń edukacyjnych i popularyzujących profesjonalny marketing w postaci organizacji Wieczorów z marketingiem z udziałem wybitnych ekspertów.

Ważną częścią tegorocznego Walnego Zebrania Członków były wybory nowych władz Towarzystwa. 
W nowym Zarządzie ŚTM zasiadają:

Artur Sawicki – Prezes Zarządu
Katarzyna Macek – Członkini Zarządu
Artur Kurkiewicz – Członek Zarządu
Adam Latocha – członek Zarządu
Tomasz Sobisz – Członek Zarządu

W skład Komisji Rewizyjnej ŚTM weszły następujące osoby:

Kazimiera Kotra
Robert Chądzyński
Zbigniew Matyszczak