fbpx

Zbigniew Matyszczak

Ambasador Marketingu Społecznie Zaangażowanego – przyjaciel niewidomych, wolontariusz, członek nadzwyczajny Polskiego Związku Niewidomych Okręg Śląski, koordynator projektów autorskich Waszymi Oczami Poznajemy Świat, Zauważ mnie, happeningu Bańki Miłości (8 edycja w Częstochowie) w ramach Kampanii na Rzecz Pogodnego Dzieciństwa. Aktualnie w trakcie tworzenia pracowni tyfloinformatycznej dla dzieci niewidomych i niedowidzących mającej jednak charakter pracowni integracji rówieśniczej – każdy ma inaczej rozwinięte zmysły, a brak któregoś z nich nie może być przyczyną zepchnięcia na margines.