fbpx

Idee dla Śląska 2015

W miesiącach jesiennych bieżącego roku Towarzystwo będzie realizowało spektakularny cyklu spotkań z osobistościami gospodarki, zarządzania i marketingu pod nazwą IDEE DLA ŚLĄSKA.

Tytułowe IDEE, to:
SKUTECZNOŚĆ, MARKETING, STRATEGIA, KULTURA ORGANIZACYJNA, JAKOŚĆ, INNOWACYJNOŚĆ, INFORMATYZACJA.
Każda z nich będzie odniesiona do osoby wybitnego Mistrza-Prelegenta, który w trakcie kilkugodzinnego spotkania zaprezentuje jej różnorodne aspekty. Rolę „Mistrzów Idei” pełnić będą:

 • Iwona Majewska-Opiełka (SKUTECZNOŚĆ) 
 • prof. Henryk Mruk (MARKETING) 
 • prof. Jerzy Hausner (STRATEGIA I KULTURA ORGANIZACYJNA)
 • prof. Andrzej Blikle (JAKOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ)
 • dr Kajetan Wojsyk (INFORMATYZACJA)

  Mistrzów wspomagać będą Mentorzy. Wśród nich znajdą się znani działacze gospodarczy, wykładowcy, działacze samorządowi, aktywiści organizacji pozarządowych i artyści. Będzie to liczne i zróżnicowane grono.

  W zamiarach twórców projektu „Idee dla Śląska” mają stać się inspiracją mieszkańców regionu, tak by z czasem stały się nierozłącznymi elementami stosowanych tu rozwiązań. W takim sensie projekt jest głosem w dyskusji o śląskich wartościach, a także próbą całkowicie innego – nowoczesnego, nie uwarunkowanego politycznie, spojrzenia na tutejsze sprawy.

  Zapraszamy do uczestnictwa we wszystkich odsłonach!

  Spotkania będą się odbywały w studio Polskiego Radia w Katowicach, przy ulicy Ligonia 29.
  Członkowie Towarzystwa uczestniczą bez rejestracji!

 • Spotkanie z Iwoną Majewską-Opiełką odbędzie się 1 września 2015 r., godz. 16.30 
 • Spotkanie z prof. Henrykiem Mrukiem odbędzie się 17 września 2015 r., godz. 16.30 
 • Spotkanie z prof. Jerzym Hausnerem odbędzie się 12 października 2015 r., godz. 16.30
 • Spotkanie z prof. Andrzejem Blikle odbędzie się 17 listopada 2015 r., godz. 16.30 
 • Spotkanie z dr. Kajetanem Wojsykiem odbędzie się 15 grudnia 2015 r., godz. 16.30

  Projekt jest współfinansowany ze środków Województwa Śląskiego w ramach jednego z konkursów organizowanych rokrocznie i odbywa się pod patronatem Członka Zarządu Województwa Śląskiego – Kazimierza Karolczaka.

  Informacji udziela:
  Wiesław Bełz 
  w.belz@marketingsilesia.pl