fbpx

II Międzynarodowa Konferencja Naukowa

Zapraszamy na konferencję naukową organizowaną pod patronatem naszego Towarzystwa. II Międzynarodowa Konferencja Naukowa – Dylematy badań naukowych w różnych dziedzinach nauki odbędzie się 21 maja w Katowicach.

Tematyką dyskusji konferencyjnej będzie szeroki przekrój nauk i odniesienie się do współczesnych istniejących problemów.

Problematyka konferencji zostanie podjęta w czterech dziedzinach:

  1. Nauki przyrodnicze 
  2. Nauki ścisłe i techniczne
  3. Nauki ekonomiczno – społeczne
  4. Nauki humanistyczne

Komitet organizacyjny Konferencji

dr Ireneusz Miciuła (Uniwersytet Szczeciński)
mgr Henryk Wojtaszek (Politechnika Częstochowska)
mgr Anna Kowalczyk (Politechnika Częstochowska)
mgr Marcin Król(Politechnika Częstochowska)
mgr Sylwia Król (Politechnika Częstochowska)
mgr Anna Nurzyńska (Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistyczny w Siedlcach)
mgr Żaneta Nejman (Politechnika Poznańska)

Opłaty

WARIANT A 
Uczestnictwo w konferencji bez publikacji 279 zł
Uczestnictwo w konferencji wraz z publikacją 454 zł
Publikacja w w jęz. angielskim czasopiśmie anglojęzycznym
World Scientific News (6 pkt wg listy B MNiSW) lub publikacja
w języku polskim rozdział w monografii (5 pkt wg MNiSW).
Publikacja bez udziału w konferencji 250 zł
Termin przesłania artykułu do dnia 10 marca 2017 roku- Publikacja w dniu konferencji

WARIANT B 
Uczestnictwo w konferencji bez publikacji 279 zł
Uczestnictwo w konferencji wraz z publikacją 679 zł*
Publikacja w w języku polskim w czasopiśmie Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw 12 pkt
Publikacja bez udziału w konferencji brak możliwości.
Termin przesłania artykułu do dnia 10 lutego 2017 roku – Publikacja uzależniona od czasopisma.

WARIANT C 
Uczestnictwo w konferencji bez publikacji 279 zł
Uczestnictwo w konferencji wraz z publikacją 399 zł
autor może przedstawić dodatkowo do 3-ch zrecenzowanych artykułów).
Publikacja w w języku polskim (rozdział w monografii/ 5 pkt).
Termin przesłania artykułu do dnia 10 marca 2017 roku – Publikacja w dniu konferencji.

WARIANT D 
Dotyczy tylko dla studentów I i II stopnia (potwierdzone aktualną legitymacją)
Uczestnictwo w konferencji bez publikacji 199 zł
Uczestnictwo w konferencji wraz z publikacją 259 zł (autor może opublikować zrecenzowany artykuł przez samodzielnego pracownika nauki/ maksymalnie 3 artykuły/).
Publikacja w w języku polskim (rozdział w monografii/ 5 pkt).
Termin przesłania artykułu do dnia 10 marca 2017 roku – Publikacja w dniu konferencji.

WARIANT E
Rozdział w monografii 25 punktów
Uczestnictwo w konferencji wraz z publikacją 1199 zł
Publikacja w języku polskim (rozdział w monografii współautorskiej).
Autor otrzymuje 25 punktów 
Termin przesłania artykułu do dnia 10 marca 2017 roku – Publikacja w dniu konferencji.

Ważne terminy

Terminarz przygotowań do konferencji: do 01.03.2017

Termin nadsyłania drogą elektroniczną karty zgłoszenia udziału w konferencji: do 01.03.2017 – na adres:2internetionalconference@gmail.com 

Termin dokonania opłaty konferencyjnej: do 01.03.2017 
(nr konta: 17 1050 1230 1000 0092 1485 4086) 
z opisem w tytule: Konferencja, imię i nazwisko + Pakiet (A lub B lub C lub D lub E)

Termin przesłania referatu: do 10.03.2016 – na adres:2internetionalconference@gmail.com 

Kontakt

Sekretarz Operacyjny – mgr Henryk Wojtaszek
Sekretarz Organizacyjny – mgr Anna Kowalczyk
Sekretarz Programowy – mgr inż. Żaneta Nejman
e-mail: sekretariat@sophiabauty.pl 
tel.: 32 787 45 75, 791-999-596
Więcej informacji na stronie: www.sophiabauty.pl 

Patronat konferencji

Śląskie Towarzystwo Marketingowe
Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc 
Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Zapraszamy!