fbpx

Książka pod patronatem Towarzystwa

Śląskie Towarzystwo Marketingowe i Związek Przedsiębiorców i Pracodawców w Częstochowie objęło patronatem monografię pt. Wybrane problemy zarządzania pod redakcją Artura Sawickiego.

Spis treści
Rozdział 1
dr hab. Andrzej Tarnopolski, prof. UJD
Filozoficzne i psychologiczne problemy zarządzania oświatą. Spór o elitarność edukacji i elitarną szkołę

Rozdział 2
prof. dr hab. Henryk Mruk
Lider i jego rola w sytuacji kryzysu gospodarczego

Rozdział 3
dr Dobrochna Sztajerska
Cechy osobowości współczesnego menedżera – systematyczny przegląd literatury

Rozdział 4
mgr Kamila Grochowina
Mechaniczny menedżer i sztuczna relacja w firmie

Rozdział 5
Beata Sudomir
Młode pokolenie w mediach społecznościowych

Rozdział 6
dr hab. Andrzej Bajdak, prof. UE w Katowicach
dr Urszula Janeczek
Obserwowanie marek i firm w mediach społecznościowych przez młodych konsumentów

Rozdział 7
dr hab. Zbigniew Spyra
Filary strategii komunikacji marki z wykorzystaniem mediów społecznościowych

Rozdział 8
Maciej Hordziejewicz, Piotr Klimczak
Nowe technologie w zakładach pogrzebowych – studium przypadku

Rozdział 9
prof. n. tech. i n. ekon. dr hab. inż. Stanisław Borkowski
Identyfikacja ważności czynników dotyczących technologii w zasadach zarządzania Toyoty

POBIERZ książkę.