fbpx

Praktyka czyni mistrza. Projekt UŚ i ŚTM

W piątek, 6 marca 2020 r. Śląskie Towarzystwo Marketingowe i Uniwersytet Śląski zawarli porozumienie w sprawie współpracy dotyczącej realizacji międzynarodowego projektu pod polską nazwą „Praktyka czyni mistrza. Studenckie praktyki zawodowe w obliczu zmian prawnych, społecznych i gospodarczych”. Projekt realizowany będzie z udziałem Funduszy Norweskich, a  ŚTM jest jedynym polskim partnerem Uniwersytetu Śląskiego w ramach tej współpracy. Partnerem norweskim jest organizacja kreująca współprace gospodarczą pomiędzy Norwegią i Polską – StreitSagt.

Przez 24 miesiące partnerzy w porozumieniu z interesariuszami (studenci, pracownicy uczelni, biznes) będą wypracowywali nowe formy i przepisy dotyczące praktyk studenckich. Efektem będzie multimedialne wydawnictwo pn. „Kodeks dobrych praktyk studenckich”.

Śląskie Towarzystwo Marketingowe będzie w ramach projektu odpowiedzialne za kontakty z biznesem, kompleksową organizację 2 wydarzeń kongresowych oraz produkcję filmu upowszechniającego rezultaty projektu. Będziemy także uczestniczyli we wszystkich pracach koncepcyjnych dotyczących „Kodeksu dobrych praktyk studenckich”.