fbpx

Książka pod redakcją Członków Towarzystwa

Miło nam zakomunikować, iż Śląskie Towarzystwo Marketingowe, objęło patronatem monografię pt. Marketing. Koncepcje
i doświadczenia
pod redakcją naszych członków Henryka Mruka i Artura Sawickiego.

Patronat nad książkę objęło:
Śląskie Towarzystwo Marketingowe;
Polskie Centrum Heurystyki;
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu;
Aero Poznań;
Institute for Executive Development;
Good People;
Pharmaceutica Constulting;
Anomail;
Eltrox;
Hurton;
Agencja Reklamy i Marketingu Artur Kurkiewicz;
Stowarzyszenie Nostra Patrumque Memoria.

Projekt okładki wykonał członek Naszego Towarzystwa Artur Kurkiewicz.

Spis treści
Rozdział 1
Henryk Mruk
Technologie i generacje a zachowania konsumentów

Rozdział 2
Sebastian Mielczarek
Sprzedaż B2B – istota relacji w dobie cyfrowej transformacji

Rozdział 3
Daniel Tokarski, Oliwia Witaszewska
Znaczenie logistycznej obsługi klienta w e-commerce

Rozdział 4
Eliasz Zawłocki
Marketing oparty na danych

Rozdział 5
Kamila Grochowina
Psychologiczny kontekst budowania marki osobistej – moja pozycja w organizacji i na rynku

Rozdział 6
Magdalena Bartczak
Permanentne zespołowe udoskonalanie kluczem do rozwoju biznesu na przykładzie pijalni czekolady Czekoladowa Solidarność
w Lublinie

Rozdział 7
Sergiusz Sajna
Uwarunkowania skuteczności marketingowego zarządzania ośrodkiem jeździeckim

Rozdział 8
Kamila Lewandowska
Od produktu do doświadczenia – zmiana orientacji w marketingu kultury

Rozdział 9
Michał Seidel
Wprowadzanie na rynek nowych produktów i marek w teorii i praktyce (na przykładzie rowerów elektrycznych Groclin)

Rozdział 10
Jarosław Przybyła
CRM i CE M jako filozofie funkcjonowania przedsiębiorstw nastawionych na budowanie wartości i długoterminowe działanie na rynku

Rozdział 11
Rafał Prendke
Komunikacja marketingowa na rynku zaopatrzenia rolnictwa

Rozdział 12
Urszula Janeczek
Przekonanie do wartości użytkowników mediów społecznościowych: adresatów komunikacji marketingowej przedsiębiorstw – wybrane zagadnienia

Rozdział 13
Barbara Szymoniuk
Gospodarka obiegu zamkniętego – szanse dla przedsiębiorstw, wyzwania dla marketingu

Rozdział 14
FIlip Szymczak
Marka lidera w kontekście wyzwań stojących przed organizacją

Rozdział 15
Agnieszka Chęś
Uczelnia na rynku usług – tożsamość, wizerunek i e-wizerunek

Rozdział 16
Dobrosława Mruk-Tomczak
Influencer marketing: w roli głównej człowiek, postać wirtualna czy cyfrowy klon?

Rozdział 17
Tomasz Barałkiewicz
5 zasad marketingowego prowadzenia mikrofirmy

Rozdział 18
Przemysław Rusiecki
Czynniki wpływające na dostarczalność poczty elektronicznej w odniesieniu do komunikacji biznesowej firm

Rozdział 19
Zbigniew Spyra
Narzędzia budowy relacji w kanałach marketingowych na rynku FMCG jako wyraz społecznej odpowiedzialności wielkich sieci handlowych

Rozdział 20
Artur Sawicki
Młody i stary marketer. Spór o wiek czy kompetencje?

POBIERZ KSIĄŻKĘ