fbpx

79. Wieczór z marketingiem

Śląskie Towarzystwo Marketingowe zaprasza na 79. Wieczór z marketingiem w formule online, który odbędzie się 21 września 2023 r.
Rozpoczęcie transmisji na Facebooku Towarzystwa o godz. 18.00.

– Etapy kampanii wyborczej;

– Czy 25 dni do dnia wyborów to wystarczający okres na prowadzenie kampanii wyborczej?

– Przyczyny klęsk wyborczych i błędów popełnianych przez kandydatów;

– Po jakim okresie od zakończenia kampanii wyborczej kandydaci będą świadomi swoich niepowodzeń?

– Czy silna marka polityczna gwarantuje wygraną w wyborach?

– Czy wygrana kampanii wyborczej oznacza osiągnięcie sukcesu w polityce?

18.00 – 18.05
Przywitanie oraz informacje organizacyjne: Artur Sawicki (Prezes Zarządu ŚTM)

18.05 – 18.40
Przyczyny klęsk wyborczych z perspektywy błędów popełnianych przez kandydatów. Dlaczego kandydaci przegrywają kampanie wyborcze? – Sebastian Drobczyński (Ekspert ds. marketingu politycznego – Spin doctor)

18.40 – 19.15
Czy marketing polityczny wystarcza do osiągnięcia sukcesu w polityce?dr Joanna Kinastowska (Eksperta ds. komunikacji politycznej, strateg brandingu personalnego)

19.15 – 19.40
Pytania od uczestników, podsumowanie i zakończenie 79. Wieczoru z marketingiem.

dr Joanna Kinastowska

  • dr nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce (Wydział Nauk Społecznych, Instytut Politologii Uniwersytetu Wrocławskiego)
  • mgr handlu i marketingu (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu)
  • studia podyplomowe – przygotowanie pedagogiczne (Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu), Business coaching (Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. H.Chodkowskiej w Warszawie).

Wykładowczyni akademicka AEH Warszawa, doradczyni, ekspertka komunikacji politycznej, strateg brandingu personalnego i business coach.

Zainteresowania badawcze koncentruje głównie wokół problemów marketingu i komunikacji, brandingu personalnego, wizerunku w mediach i mediów społecznościowych.

Swą wiedzą i doświadczeniem dzieli się, prowadząc witryny internetowe: www.doradztwopolityczne.plwww.kinastowska.pl oraz w mediach społecznościowych.

Autorka artykułów naukowych w publikacjach poświęconych marketingowi w polityce i marce osobistej oraz własnej książki: Czy każdy może zostać politykiem? Program 6 kroków do samodzielnej budowy silnej marki politycznej, wydanej nakładem Wydawnictwa CeDeWu Warszawa w 2022 r.

Pełniła jako radna niezależna funkcję publiczną w jednostce samorządu terytorialnego – dzielnicy Warszawy, piastując funkcje Wiceprzewodniczącej dwóch komisji.

Sebastian Drobczyński

Ekspert ds. marketingu politycznego Spin doctor. Praktyk w obszarze kreowania wizerunku i rozwiązywania sytuacji kryzysowych.

Twórca wielu zwycięskich kampanii wyborczych
• od roku 1997 roku czynnie uczestniczą, w przygotowywaniu i prowadzeniu kampanii politycznych i wyborczych; między innymi jako szef sztabu, rzecznik prasowy, doradca polityczny;
• od roku 1998 opracowuje i przeprowadza szkolenia oraz warsztaty m.in. z zakresu: marketingu politycznego, kampanii wyborczych, autoprezentacji i wystąpień publicznych, komunikacji, wywierania wpływu, kreowania wizerunku, media relations, rozwiązywania sytuacji kryzysowych, zarządzania zasobami ludzkimi z perspektywy przywództwa.

Autor książek i artykułów. Twórca szkoleń dla polityków, samorządowców oraz kandydatów w wyborach w ramach projektu .PolitykaOdKuchniDrobczynski (dostępne m.in. na www.szkoleniamarketingpolityczn.com.pl) Współtwórca cyklu podcastów „Z psychologią zarządzania na TY”, skierowanych do kadry zarządzającej, liderów oraz osób związanych z biznesem (dostępne m.in. na Spotify, Youtube Apple Podcasts, Anchor i F8 @zpsychologiazarzadzanianaty).

Doradca partii politycznych, polityków, komitetów wyborczych, urzędów i instytucji samorządowych w zakresie tworzenia i kreowania wizerunku oraz ochrony wizerunku w sytuacji kryzysowej.
• Twórca kampanii wizerunkowych, informacyjno-promocyjnych dla partii politycznych i podmiotów samorządowych.
• Pionier marketingu politycznego w Wielkopolsce.

Konsultant i ekspert zewnętrzny firm, organizacji, PES, towarzystw medycznych w obszarze tworzenia strategii wizerunkowych, rozwoju kapitału ludzkiego (HR) oraz rozwiązywania sytuacji kryzysowych. Twórca kampanii wizerunkowych, informacyjno-promocyjnych dla firm.

Wiedzę i doświadczenie w zakresie kreowania wizerunku osób publicznych, kampanii politycznych i wyborczych oraz media relations zdobywał m.in. na kursach i szkoleniach organizowanych przez National Democratic Institute (NDI).

Jako wykładowca akademicki i praktyk prowadzi zajęcia ze studentami i słuchaczami studiów podyplomowych dla takich uczelni jak: • Collegium Da Vinci (dawna: Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu),
• SWPS Uniwersytet Humanistycznospoteczny,
• Uniwersytet WSB Merito, • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu.

Autor programu i kierownik merytoryczny Studiów Podyplomowych: • Kreowanie wizerunku na SWPS Uniwersytet Humanistycznospoleczny – Wydział Zamiejscowy w Poznaniu. Prowadzi blok tematyczny z obszaru rozwiązywania sytuacji kryzysowych i ochrony wizerunku szpitala na studiach Prometiq Executive MBA w ochronie zdrowia, realizowanych przez Prometriq Akademia Zarządzania w Sopocie