fbpx

Książka pod redakcją Członków Towarzystwa

Miło nam zakomunikować, iż Śląskie Towarzystwo Marketingowe, objęło patronatem monografię pt. Marketing. Koncepcje
i doświadczenia
pod redakcją naszych członków Henryka Mruka i Artura Sawickiego.

Patronat nad książkę objęło:
Śląskie Towarzystwo Marketingowe;
Polskie Centrum Heurystyki;
Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu;
Institute for Executive Development;
Anomail;
l’expertlab;
Eltrox;
Hurton;
Jura Club Beauty & Medical Fitness;
Grand Slam Restaurant & Lounge
Agencja Reklamy i Marketingu Artur Kurkiewicz;
Stowarzyszenie Nostra Patrumque Memoria.

Projekt okładki wykonał członek Naszego Towarzystwa Artur Kurkiewicz.

Spis treści
Rozdział 1
Henryk Mruk
Relacje bezpośrednie – fundament marketingu i sprzedaży

Rozdział 2
Agnieszka Bojanowska, Agnieszka Sulimierska, Barbara Szymoniuk
Design opakowań produktów i systemy kaucyjne w gospodarce obiegu zamkniętego. Implikacje dla marketingu

Rozdział 3
Ingrida Jaunich, Martin Czyrnia
Budowanie wizerunku przedsiębiorstwa w Internecie

Rozdział 4
Zbigniew Spyra, Michał Pyjas
Wykorzystanie narzędzi sztucznej inteligencji (SI) w procesie komunikacji marketingowej a społeczna odpowiedzialność organizacji

Rozdział 5
Przemysław Rusiecki
Wykorzystanie sztucznej inteligencji (GPT) na potrzeby cold mailingu

Rozdział 6
Joanna Roszak, Kamila Lewandowska
Kancelarie prawne na LinkedIn – badanie profili firmowych

Rozdział 7
Michał Seidel
Jak marki za pomocą emocji komunikują się z konsumentem? Analiza na przykładzie wybranych przekazów reklamowych

Rozdział 8
Daniel Tokarski, Dominika Wawryniuk
Rola logistyczno-marketingowej obsługi klienta w e-commerce

Rozdział 9
Robert Płaczek

Postawa kadry menedżerskiej jako jeden z elementów strategii employer brandingu – studium przypadku na podstawie centrum logistycznego w Niemczech

Rozdział 10
Małgorzata Michalik
Uwarunkowania skuteczności marketingu aptek

Rozdział 11
Dorota Wolak
Zastosowanie koncepcji marketingu 4.0 w przedsiębiorstwach branży odzieżowej

Rozdział 12
Kamila Grochowina
Interdyscyplinarność psychologii marketingu

Rozdział 13
Artur Sawicki
Błędy, problemy i wyzwania młodych marketerów w digital marketingu

POBIERZ KSIĄŻKĘ