fbpx

Nowa ekonomia w czasach kryzysu

Zapraszamy do uczestnictwa w webinarium poświęconemu Nowej Ekonomii – pierwszym tego typu wydarzeniu w Polsce. 

Czym jest Nowa Ekonomia? Jak bardzo różni się od Starej? Czy jest jedną z wielu teoretycznych alternatyw w stosunku do istniejącego – mocno odhumanizowanego – systemu ekonomicznego, czy też jest drogą trwałego rozwoju, który służy nam, ludziom, a nie maksymalizacji zysku? Czy jest wizją totalnej globalizacji, czy też formą odbudowy więzi scalających lokalne społeczności? Czy jest grą zysków i marketingowych celów wielkich korporacji, czy formą dystrybucji towarów dopasowaną do potrzeb nas – ludzi. Czy jest ekonomią rywalizacji, walki o miejsce na rynku i eliminacji konkurencji, czy jest ekonomią kooperacji, współpracy i synergii? Czy traktuje naszą planetę jako bezmyślnie eksploatowaną własność, czy też jako święte wspólne miejsce dane nam w Kosmosie, byśmy je uprawili w sposób zrównoważony i odpowiedzialny, jak swój wymarzony ogród? I skąd tak naprawdę wywodzi się Nowa Ekonomia – czy jest objawieniem, czy też powrotem do zasad, których zapisy znajdujemy w najstarszych z dostępnych nam ksiąg?

Webinarium jest formą skoncentrowanego przekazu informacji. Połączenie przez internet pozwala wziąć w nim udział nie wychodząc z własnego domu i nie jadąc na drugi koniec Polski. Pozwala też w przerwie zajęć zrobić sobie swoją własną kawę w swoim własnym kubku:) Zapraszamy więc do wzięcia udziału w tym projekcie.

Webinarium będzie trwać przez trzy kolejne soboty: 26 listopada, 3 oraz 10 grudnia br. Zajęcia będą trwać przez około 4 godzin każdego z wymienionych dni, pomiędzy godzinami 10.00 a 14.00, choć podchodzimy tych ram czasowych raczej elastycznie. Czas ten będzie wypełniony prezentacją prelegentów oraz waszymi pytaniami, na które prowadzący będzie odpowiadał. Udział w webinarium może wziąć każdy, kto ma komputer z dostępem do internetu i wolę wyrobienia sobie własnego zdania na tematy omawiane przez prelegentów. Każdy z trzech dni ma swojego wykładowcę i swój blok tematyczny. Poniżej znajdziesz szczegółową informację zarówno o prowadzących webinarium, jak i o jego programie.

PROGRAM SEMINARIUM

DZIEŃ PIERWSZY – sobota, 26 listopada 2011
Krzysztof Lachowski: Stara Ekonomia i jej Schyłkowa Faza

I. Wprowadzenie
1. Po co człowiek żyje? 
2. Dwa bieguny egzystencjalne człowieka
3. System „Pan i Niewolnik”.
4. Dwa bieguny wartości w gospodarce: chciwości, egoizmu i bezwzględnej rywalizacji nazywanej konkurencją – czy współpracy jak w dobrej rodzinie i pracy dla dobra wspólnego?
5. Co to jest globalizacja?
6. Ekonomia jako nauka.
7. Rachunek ekonomiczny: egoistyczny i społeczny.
8. Pieniądz i Produkt Krajowy Brutto jako mierniki materialne.

II. Ekonomiczny rys historyczny 
1. Własność i wytwórczość w czasach przedkapitalistycznych.
2. Siła fizyczna i militarna jako narzędzie dominacji.
3. Rodzaje wymiany i pieniądza.
4. Religie wobec pieniądza.
5. Narodziny pieniądza papierowego.
6. Mechanizmy pieniężne i koncentracja własności we wczesnym kapitalizmie.
7. Narodziny Banku Anglii – początek ery anonimowej władzy pieniądza (czyli bankierów).

III. Procesy ostatnich 300 lat w świecie 
1. Rozwój techniki, technologii i informatyki.
2. Procesy koncentracji własności i monopolizacji.
3. Protekcjonizm – samowystarczalność, jako ochrona gospodarek narodowych.
4. Wolny handel, wolny rynek i procesy deregulacji.
5. Wojna o pieniądz i monopol bankierów.

IV. Aktualna sytuacja w globalnej gospodarce 
1. Integracja europejska – początek końca.
2. Bankructwo Islandii, Irlandii, Grecji, Portugalii…i długa kolejka…
3. Odliczanie przed globalnym krachem.

V. Transformacja w Polsce jako lupa globalizacji 
1. Zmiana ustroju w 1989 r. – pod szczytnymi hasłami.
2. Program „szokowej terapii” Sorosa, Sachsa, Balcerowicza.
3. Wolność gospodarcza, czyli Róbta Co Chceta.
4. Prywatyzacja za cenę 5-10% wartości majątku i jej konsekwencje.
5. Sytuacja polskiej wsi i rolnictwa jako podstawy bytu narodowego.
6. Zadłużanie kraju, przedsiębiorstw i Polaków, jako wywłaszczanie z własności.

VI. Lichwa, spekulacja, korupcja i instytucje finansowe, jako podstawa starej ekonomii – kapitalizmu
1. Mechanizm pieniądza odsetkowego, czyli lichwy – I filar starej ekonomii.
2. Spekulacja jako legalna kradzież na rynkach finansowych – II filar starej ekonomii.
3. Monopolizacja i koncentracja własności („duży może więcej”) – III filar starej ekonomii.
4. Korupcja („nawet osioł obładowany złotem przewróci każdy mur”) – IV filar starej ekonomii.
5. Prawo bogatych („jest niczym niewidzialny bat”) – V filar starej ekonomii.

VII. Stara ekonomia a nowa ekonomia
1. Kapitalistyczna ekonomia neoliberalna.
2. Kapitalistyczna ekonomia interwencjonizmu państwowego (keyensizm).
3. Nowa ekonomia jako podstawa budowy nowego ustroju.

DZIEŃ DRUGI – sobota, 3 grudnia 2011
Dariusz Brzozowiec: Dwa najważniejsze powody dla których warto szukać alternatyw

I. Globalizacja = Monopolizacja – czyli do kogo należy świat w koło Ciebie? 

II. Dług i odsetek – anatomia mechanizmu odsetka – ćwiczenia – przygotuj proszę 50zł w monetach oraz kartkę i długopis.

III. Wczesne projekty nowej ekonomii – Woergl Austria i WIR Szwajcaria

IV. Dzisiejsze projekty nowej ekonomii: 
1. Banki Czasu 
2. Systemy LETS 
3. Lokalne waluty: Regiogeld Creditos 
4. Barter Systemy: IRTA WIR RES ABSI 
5. Jak wygląda przyszłość nowej ekonomii?

DZIEŃ TRZECI – sobota, 10 grudnia 2011
Szczęsny Zygmunt Górski: Kryzys jako zagrożenie i szansa

I. Wprowadzenie 
1. Żyjemy w wieku obfitości.
2. Co robić? Komu dać – komu zabrać? Czy zwiększyć podatki? Pożyczyć? Od własnego społeczeństwa? Od banków? Z zagranicy? Czy brak środków finansowych musi oznaczać prawdziwą fizyczną niemożność zaspokajania potrzeb uczestników gospodarki?
3. Co właściwie jest celem gospodarki? Jak największe zyski finansowe? Pełne zatrudnienie? Najskuteczniejsze zaspokajanie potrzeb”.
4. Świat rzeczywisty a świat symboliczny 5. Kryzys jako zagrożenie i szansa.

II. Pieniądz – krew czy system informacyjny gospodarki 
1. O naturze pieniądza.
2. Funkcje pieniądza.
3. Kredyt a dług.
4. Pieniądz tworzony jako dług a pieniądz nie-zadłużony.
5. Tworzenie pieniądza jako długu – bankowość ułamkowa.
6. Tworzenie pieniądza nie- zadłużonego.
7. Kredyt finansowy – kredyt realny.
8. Pokrycie pieniądza.
9. Kredyt -społeczna więź zaufania: zaufanie transakcyjne – zaufanie tezauryzacyjne.
10. Kto jest właścicielem kredytu finansowego?

III. Dług publiczny? 
1. Jak powstaje dług publiczny?
2. Skutki gospodarcze długu publicznego, państwowego i administracji lokalnych: społeczne, ekologiczne.
3. Inflacja rodzaje i skutki i sposoby jej zaradzenia.
4. Kim opiekuje się „Państwo opiekuńcze”?
5. Dlaczego wciąż brak nam pieniędzy? Kryzys jako zagrożenie.

IV. Podstawowy mechanizm kryzysów gospodarczych 
1. Kto zyskuje – kto traci?
2. Kryzys jako szok umożliwiający przejście od demokracji do totalizmu. Szok ekonomiczny w czasie 'pokoju’ i wojenny. Novus disorder seclorum.
3. Wojna? Światowa? Kryzys jako szansa

V. Jak sobie radzić w Kryzysie? 
1. Finansowe 'łodzie ratunkowe’ gdy stary nieporządek finansowy tonie.
2. Sprawdzone przykłady.

VI. Ozdrowieńcze działanie kryzysu 
1. Nowy porządek finansowy: propozycje szkoły 'Kredytu Społecznego’; propozycje szkoły 'Pieniądza neutralnego’ 2. Nowy porządek społeczny.
3. Nowy porządek środowiskowy Czyńcie sobie Ziemię kochaną.
4. Nowy porządek duchowy. Zmierzch egocentrycznych bożków chciwości, bogactwa i władzy?

W jakiej formie proponuję nasze spotkanie?

Radzę: 
1. Przejrzeć przynajmniej jedną z lektur przed konferencją 
2. Zapisać sobie niejasności z lektury
3. Zapisywać sobie niejasności w trakcie omawiania kolejnych rozdziałów A, B…F. 
4. Wyjaśnienie, refleksje, uwagi, propozycje będą miały miejsce po każdym rozdziale 
5. Po konferencji odbędzie się ogólna dyskusja. 
6. Miejsce na propozycje wykonania własnych projektów Uczestników. Ramy czasowe – 4 godziny na konferencję i pytania, refleksje, propozycje, dyskusję.

PRELEGENCI

inż. dr ekonomii Krzysztof Lachowski – analityk systemowy procesów globalnych i prognozowania strategicznego. Związany ze spółdzielczością: pracą w spółdzielczym Instytucie Mleczarskim w latach 1977 – 1985, gdzie zajmował się kosztami jednostkowymi, cenami produktów rolnych, dochodami rolniczymi, w tym parytetem dochodów, kontraktacją oraz ekonomiką i organizacją przetwórstwa mleka; od kilku lat zatrudniony w Krajowej Radzie Spółdzielczej w charakterze eksperta ds. naukowych, ekonomicznych i strategicznych. Doświadczenie w administracji państwowej na stanowiskach: doradcy wicepremiera ds. polityki gospodarczej i dyrektora departamentu ekonomicznego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Doświadczenie gospodarcze: w instytucjach finansowych (fundusz poręczeniowy, towarzystwo ubezpieczeniowe, fundusz emerytalny, bank ) na stanowiskach: wiceprezesa, dyrektora i doradcy prezesa oraz dyrektora firmy handlowej. Od 13 lat wykładał lub wykłada na warszawskich i mazowieckich wyższych uczelniach: marketing, zarządzanie i planowanie marketingowe, analizę i planowanie strategiczne, ubezpieczenia gospodarcze i społeczne oraz historię gospodarczą. Autor i współautor kilku planów społeczno-gospodarczych, w tym autor „Korekcyjnego programu gospodarczego” z marca 1990 r., dla znaczącej partii politycznej – przeciwstawnego do planu „szokowej terapii” gospodarczej realizowanej w Polsce od początku 1990 r. przez wicepremiera Balcerowicza oraz współautor „Raportu o stanie państwa i sposobach jego naprawy” z czerwca 2005 r. opracowanego w ramach Konwersatorium „O lepszą Polskę” powołanym przez Ogólnopolski Komitet Protestacyjny Związków Zawodowych i Polskie Lobby Przemysłowe im E. Kwiatkowskiego. Od kilkunastu lat prowadzi interdyscyplinarne i historyczne analizy procesów globalnych i prognozuje ich kierunki oraz skutki w najbliższych kilku i kilkunastu latach. Zajmował się także: badaniami opinii społecznej i marketingowych rynku, sporządzaniem biznes planów i planów strategicznych dla firm. Publicysta na tematy społeczno-gospodarcze i przemian cywilizacyjnych w Polsce i w świecie. Organizator i współorganizator ponad 20 konferencji naukowych. Inne zainteresowania to politologia, filozofia, religioznawstwo, alternatywne źródła energii, nowe kierunki w nauce. Autor około 150 publikacji, projektów, ekspertyz, opinii,w tym autor i współautor kilkunastu książek.

Dariusz Brzozowiec – Barter System Polska Wieloletni pracownik oraz lider projektu Barter System Polska. Praktyk w zakresie wdrażania alternatywnych systemów transakcyjnych z jedenastoletnim doświadczeniem. Lider projektu działającego w Polsce od 2000r ,który do dnia dzisiejszego jest największą inicjatywą na tym polu. http://www.bartersystem.pl Współzałożyciel portalu http://www.barter.org.pl strony edukacyjnej poświęconej zagadnieniom alternatywnej ekonomii. Uczestnik oraz prelegent wielu krajowych i międzynarodowych konferencji poświęconych lokalnym systemom transakcyjnym . Link do jednego z wykładów: http://www.bartersystem.pl/serwis/aktualnosci.php?news=316 Członek międzynarodowej organizacji IRTA http://www.irta.com działającej od 32 lat na rzecz organizacji barterowych. Ojciec dwóch synów, zatroskany o rzeczywistość, w której przyjdzie im żyć….

Szczęsny Zygmunt Górski, dr nauk przyrodniczych, mgr fizyki – Studiował fizykę, medycynę nuklearną i termografię medyczną. Studiuje prywatnie strukturę i funkcjonowanie Służby Zdrowia, zagadnienia gospodarki pozarynkowej, systemu finansowego. Interesuje się zasadniczo korzeniami i głównymi konarami badanych spraw. Nade wszystko studiuje ustawicznie samego siebie szczególnie w relacjach z bliźnimi i z wszystkim, z czym się spotyka. W ciągu 39 lat nauczyciel akademicki w Akademii Medycznej w Poznaniu. W ciągu 46 lat Organizator i kierownik Pracowni Radiofizycznej Akademii Medycznej, następnie w Szpitalu Miejskim im. Józefa Strusia w Poznaniu. Obecnie emerytowany Laureat złotego medalu w dziedzinie medycyny, za System Diagnostyki Nerek RENOMIC II, na Międzynarodowej wystawie Wynalazków, Badań i Nowych Technologii BRUSSELS EUREKA 2000. Autor ponad stu dwudziestu publikacji z dziedziny biofizyki, fizjologii, nauk ekonomicznych i społecznych. Tłumacz książek i artykułów na tematy społeczne oraz dotyczące zagadnień makroekonomicznych, w szczególności systemu finansowego.