fbpx

Ogólnopolska Konferencja Naukowa

Zapraszamy na konferencję naukową organizowaną pod patronatem naszego Towarzystwa. Ogólnopolska Konferencja Naukowa – Kreatywność w zarządzaniu XXI wieku odbędzie sie 21 maja w Katowicach.

Gość specjalny Konferencji – ARTUR SAWICKI, Szef Regionu Częstochowskiego Śląskiego Towarzystwa Marketingowego, poprowadzi panel – Nowoczesne formy marketingu

Tematyka dyskusji konferencyjnej zostanie wyraźnie ukierunkowana na problemy związane z kreowaniem zarządzania XXI wieku.

Problematyka konferencji zostanie podjęta w pięciu blokach tematycznych:

  1. Gospodarowanie kapitałem ludzkim 
  2. Innowacyjność we współczesnej gospodarce
  3. Współpraca nauki z biznesem 
  4. Nowoczesne formy marketingu 
  5. Logistyczne aspekty zarządzania

Komitet organizacyjny Konferencji

mgr Henryk Wojtaszek (Politechnika Częstochowska)
mgr Anna Kowalczyk (Politechnika Częstochowska)
mgr Żaneta Nejman (Politechnika Poznańska)

Opłaty

Uczestnictwo oraz publikacja referatu: 439 zł
Publikacja referatu (bez uczestnictwa w konferencji): 250 zł
Uczestnictwo w konferencji (bez publikacji): 150 zł

Ważne terminy

Terminarz przygotowań do konferencji: do 10.03.2016

Termin nadsyłania drogą elektroniczną karty zgłoszenia udziału w konferencji: do 10.04.2016 – na adres:sekretariat@sophiabauty.pl lub biuro.sophia@gmail.com 
Termin dokonania opłaty konferencyjnej: do 10.04.2016 
(nr konta: 17 1050 1230 1000 0092 1485 4086) 
z opisem w tytule: Konferencja, imię i nazwisko + Pakiet (A lub B lub C)

Termin przesłania referatu: do 30.05.2016 – na adres:sekretariat@sophiabauty.pl 

Publikacja konferencyjna

Artykuły, po pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w:
monografii naukowej (5pkt) 
oraz 
wybrane artykuły zostaną opublikowane w czasopismach: 
Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas Zarządzanie ISNN 1899-8658 (8pkt) 
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa Orgmasz (12pkt)

Kontakt

Sekretarz Operacyjny – mgr Henryk Wojtaszek
Sekretarz Organizacyjny – mgr Anna Kowalczyk
Sekretarz Programowy – mgr inż. Żaneta Nejman
e-mail: sekretariat@sophiabauty.pl 
tel.: 32 787 45 75, 791-999-596
Więcej informacji na stronie: www.sophiabauty.pl 

Patronat konferencji

Śląskie Towarzystwo Marketingowe
Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc 
Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Zapraszamy!