fbpx

Walne Zebranie już 15 października !

Szanowne Koleżanki i Koledzy, 

15 października 2012 (poniedziałek), o godzinie 17.30 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Śląskiego Towarzystwa Marketingowego. 
Odbędzie się w budynku Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im Jerzego Ziętka, przy ulicy Krasińskiego 2 w Katowicach.

W trakcie zebrania:
1. podsumujemy dwuletnią kadencję władz, 
2. dokonamy wyboru nowych, 
3. określimy kierunki działania na przyszłość,
4. zastanowimy się nad nowelizacją statutu
5. spróbujemy zatwierdzić regulamin pracy zarządu
6. przegłosujemy obdarzenie tytułem członka honorowego: Pawła Tkaczyka, prof. Henryka Mruka i p. Romana Kozierkiewicza. 

Wszystko wskazuje na to, że plan zebrania zostanie wyczerpany w ciągu trzech godzin, czyli do godziny ~20.00. 

Członków prosimy o niezawodne przybycie, sympatyków zapraszamy w roli obserwatorów. 
/Prosimy pamiętać o opłaceniu zaległych składek, gdyż warunkuje to bierne i aktywne prawa wyborcze/ 
W wypadku niemożności uczestnictwa osobistego, istnieje możliwość wzięcia udziału w zebraniu w trybie „przez reprezentanta”. W tym celu należy pobrać formularz znajdujący się w zakładce „Dołącz do nas”. Po wypełnieniu (konieczny oryginalny podpis odręczny), należy go zeskanować, a następnie przesłać mailem na adres internetowy Towarzystwa: stm@marketing.silesia.pl lub przefaksować – numer faksu: 32 757-07-26 (oryginał zaś pocztą tradycyjną). 

Oczekujemy Was 15 października. 

Zapraszamy!
Zarząd Śląskiego Towarzystwa Marketingowego