fbpx

Konferencja „Wyróżniaj się lub zgiń”

Najważniejsze wydarzenie współorganizowane przez ŚTM w 2016 r. 
Śląskie Towarzystwo Marketingowe i Koło Naukowe KOMUNIKATOR Uniwersytetu Śląskiego zapraszają na dwudniową konferencję: 

Wyróżniaj się lub zgiń. Nowoczesne formy komunikacji promocyjnej.

Prelegenci są przedstawicielami zarówno świata marketingu, piaru i biznesu, jak i świata nauki. 
A będą to m.in.:

W panelach mistrzowskich:
prof. Henryk Mruk (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Anna Miotk (Polskie Badania Internetu)
Marcin Maj (OS3) 
Sonia Draga (Wydawnictwo Sonia Draga)

W panelach eksperckich:
Przemysław Rusiecki (GWSH, twórca AnoMaila) 
Agnieszka Wierzbicka i Magdalena Ratalewska (Uniwersytet Łódzki) 
Inez Okulska (Uniwersytet AM w Poznaniu)
Anna Kurzak i Artur Sawicki (Politechnika Częstochowska)

W sesjach warsztatowych:
Mira Fronczek (BCMM-badania marketingowe) 
Adam Latocha (JM Elektronik, ŚTM) 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Wymagana rejestracja na warsztaty – zgłoszenie proszę wysyłać na zapisy.komunikator@gmail.com 
Liczba miejsc ograniczona!

Lokalizacja 
Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka
ul. Bankowa 11a, Katowice

PROGRAM KONFERENCJI

Pierwszy dzień Konferencji – czwartek, 1 grudnia 
9:00 OTWARCIE KONFERENCJI

PANEL MISTRZOWSKI
9:15-9:45 Henryk Mruk, Warunki skutecznej komunikacji marketingowej, Katedra Zarządzania, Wydział Gospodarki Międzynarodowej, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
9:45-10:15 Marcin Gębarowski, Ambush marketing – podstępny sposób na podkradanie wizerunku sponsora wydarzenia sportowego, Katedra Marketingu, Wydział Zarządzania, Politechnika Rzeszowska
10:15-10:45 Anna Miotk, Jak Internet zmienił naszą wiedzę o odbiorcach działań promocyjnych, Instytut Dziennikarstwa i Edukacji Medialnej, Wydział Teologiczny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polskie Badania Internetu 

10:45-11:15 DYSKUSJA
11:15-11:30 PRZERWA NA KAWĘ

PANEL EKSPERCKI
11:30-11:50 Przemysław Rusiecki, Narzędzia komunikacji marketingowej w sektorze mikro i małych przedsiębiorstw, Katedra Informatyki, Wydział Zarządzania, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach
11:50-12:10 Agnieszka Wierzbicka i Magdalena Ratalewska, Strategie komunikacji marketingowej w Internecie stosowane na rynku MSP, Katedra Współczesnego Języka Polskiego, Wydział Filologiczny oraz Katedra Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki
12:10-12:30 Inez Okulska, Robotyka w służbie komunikacji promocyjnej, Polsko-Niemiecki Instytut Badawczy, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

12:30-13:00 DYSKUSJA
13:00-15:00 OBIAD

PANEL EKSPERCKI
15:00-15:20 Artur Sawicki, Komunikacja marketingowa w obszarze digital, Instytut Marketingu, Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska, Śląskie Towarzystwo Marketingowe
15:20-15:40 Anna Kurzak, Innowacyjne formy promocji w publicznej przestrzeni zewnętrznej, Instytut Marketingu, Wydział Zarządzania, Politechnika Częstochowska
15:40-16:00 Oksana Prasyuk, Perfomance as a form of political advertising during election campaigning, Katedra Dokumentoznawstwa i Działalności Naukowej, Uniwersytet Narodowy Akademia Ostrogska, Ukraina

16:00-16:30 DYSKUSJA

WARSZTATY
16:30-17:30 Mira Fronczek, Badania marketingowe w procesie budowy wizerunku marki, BCMM 
(zapisy: zapisy.komunikator@gmail.com)


Drugi dzień Konferencji – piątek, 2 grudnia 

PANEL MISTRZOWSKI
9:15-9:45 Marcin Maj, Przez emocje do serca, czyli jak tworzyć komunikację, żeby trafić konsumenta w czuły punkt, OS3
9:45-10:15 Piotr H. Lewiński, Tabu w reklamie, Zakład Językoznawstwa Stosowanego, Instytut Filologii Polskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Wrocławski
10:15-10:45 Sonia Draga, Jak sprzedać książkę. Narzędzia promocji stosowane w branży wydawniczej, Wydawnictwo Sonia Draga

10:45-11:15 DYSKUSJA
11:15-11:30 PRZERWA NA KAWĘ

PANEL EKSPERCKI
11:30-11:50 Anna Łach, Pomiędzy nauką a marketingiem – popularyzacja nauki w prasie na przykładzie „Newsweeka”, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Wrocławski
11:50-12:10 Joanna Śmietanka, PR i promocja w branży muzycznej – nowoczesne formy budowania marki własnej, Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Wrocławski
12:10-12:30 Natalia Parfeniuk, Specyfika wybranych aspektów działalności marketingowej uczelni wyższych na Ukrainie (na przykładzie Uniwersytetu Narodowego Akademii Ostrogskiej), Katedra Dokumentoznawstwa i Działalności Naukowej, Uniwersytet Narodowy Akademia Ostrogska, Ukraina

12:30-13:00 DYSKUSJA
13:00-15:00 OBIAD

PANEL STUDENCKI
15:00-15:20 Oksana Hudkova, Wykorzystanie mediów społecznościowych (SMM) w działalności marketingowej uczelni wyższych w kontekście orientacji zawodowej kandydatów na studia, działalność informacyjna, archiwalna i bibliotekoznawstwo, Uniwersytet Narodowy Akademia Ostrogska, Ukraina
15:20-15:40 Inna Vasiuk, Komunikacja marketingowa w Internecie a zarządzanie marką uczelni, działalność informacyjna, archiwalna i bibliotekoznawstwo, Uniwersytet Narodowy Akademia Ostrogska, Ukraina
15:40-16:00 Magdalena Wójcik, Sztuka generująca zyski – film modowy w procesie kreowania wizerunku marki, komunikacja promocyjna i kryzysowa, Uniwersytet Śląski

16:00-16:30 DYSKUSJA

WARSZTATY
16:30-17:30 Adam Latocha, Jak unikać popełniania błędów w realizacji krótkich form filmowych, aby wyróżnić się jakością i nie zginąć, JM elektronik, Śląskie Towarzystwo Marketingowe 
(Zapisy: konferencja.komunikator@gmail.com)

17:30 ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

 

 

Dodaj komentarz