fbpx

54. Wieczór z marketingiem

16.45 – 17.15
Rejestracja uczestników, rozmowy kuluarowe.
17.15 – 17.25
Przywitanie, informacje organizacyjne – Tomasz Sobisz
17.25 – 17.55
Daisy – 50 lat temu powstała najsłynniejsza reklamówka związana z kampanią wyborczą.
– opowie Artur Kurkiewicz.
17.55 – 18.15
Przerwa integracyjna
18.15-19.00
Trzecie, polskie wybory do Parlamentu Europejskiego już za nami.
~Czy po 25 latach istnienia polskiej demokracji i po 10 latach od wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej kampanię wyborczą do PE możemy nazwać profesjonalną i merytoryczną?
~Jakich narzędzi marketingowych używali kandydaci do PE i jakim posługiwali się językiem?
~Jaką rolę w kampanii odegrali celebryci umieszczeni na listach wyborczych?
~Czy intensywna i wcześniej rozpoczęta kampania wyborcza przyniosła oczekiwany skutek?
~Czy można ufać sondażom wyborczym?

Na te i wiele innych pytań spróbujemy odpowiedzieć z zaproszonymi gośćmi IV Wieczoru z marketingiem 2.0, a będą to: prof. Jacek Warchala, dr Adam Warzecha, dr Marcin Gacek
Prezentację i dyskusję poprowadzą Tomasz Sobisz oraz przedstawicielki koła naukowe studentów Komunikacji promocyjnej i kryzysowej KOMUNIKATOR (Uniwersytet Śląski) – Amanda Caban, Ewa Starczewska i Angelika Mul.

19.00-19.30
Przerwa integracyjna
19.30 – 20.15
Ciąg dalszy prezentacji i dyskusji na temat kampanii wyborczej do PE 2014.
20.15
Zakończenie Wieczoru.

Prof. Jacek Warchala
Dr hab. prof. UŚ; prowadzi wykłady i zajęcia z zakresu języka promocji, socjolingwistyki, zagadnień języka potocznego, języka środków masowego przekazu, stylistyki, teorii komunikacji społecznej i teoretycznych zagadnień manipulacji językowej oraz glottodydaktyki.
>Jest autorem ponad 50 artykułów naukowych oraz książek: Budowanie public relations (współautor); Dialog potoczmy a tekst, Kategoria potoczności w języku;; Kultura piśmienności młodego pokolenia (współautor); Literacy of the young generation in a diglossic environment (współautor).
Współpracował od 1993 roku z agencjami reklamowymi w Polsce i w Niemczech w zakresie reklamy i public relations, pracując np. dla „Grupy Żywiec”, Heinekena i Huty Trzyniec w Czechach; w latach 2000/2002 był konsultantem Banku Światowego ds. edukacji, reklamy i public relations w ramach rządowego projektu „Rzeczpospolita Polska – Projekt Usuwania Skutków Powodzi” („The Republic of Poland – Emergency Flood Recovery Project”). Jest założycielem i kierownikiem Studiów Podyplomowych: „Reklama, public relations i promocja polityczna” przy Instytucie Języka Polskiego.

dr Adam Warzecha
Doktor nauk humanistycznych.Specjalizuje się w badaniach z pogranicza socjolingwistyki i teorii komunikacji.
Zawodowo zajmuje się mediami i public relations. Samorządowiec – od 10 lat radny miasta Katowice.

dr Marcin Gacek
Socjolog, pracownik naukowy Instytutu Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego; wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej, specjalista w zakresie socjologii polityki, socjologii marketingu i reklamy, filozofii polityki, komunikacji politycznej.
Członek Polskiego Towarzystwa Marketingu Politycznego

Dariusz Jaszcz
Magister zarządzania, manager zespołów muzycznych, organizator wielu projektów społecznych oraz kulturalnych, specjalista ds. marketingu i wizerunku.
Swoje doświadczenie zdobywał pracując z takimi firmami jak agencja ProfiPartners, ADV Corporation, agencja Kręci się, Fundacja Arteria, Orange i innymi.
Zorganizował wiele projektów kulturalnych i społeczny.

Tomasz Sobisz
Marketingowiec, autor tekstów reklamowych i koncepcji marketingowych.
Zwolennik enoughizmu (niegromadzenia dóbr konsumpcyjnych, których nie potrzebuje), admirator odpowiedzialnego marketingu, wolontariatu oraz bezpośrednich spotkań i rozmowy człowieka z człowiekiem. Społecznik bez ambicji politycznych.
Prezes zarządu firmy Manufaktura Wiedzy Estakada Spółka z o.o., zajmującej się tworzeniem koncepcji marketingowych, produkcją spotów reklamowych, filmów promocyjnych oraz szkoleniami z zakresu komunikacji marketingowej i poprawności językowej.
Wiceprezes Zarządu Śląskiego Towarzystwa Marketingowego i stały prelegentem „Wieczorów z marketingiem 2.0”.
Członek zespołu ds. promocji Społecznej Odpowiedzialności Biznesu przy Urzędzie Marszałkowskim w Katowicach.