fbpx

Prof. Henryk Mruk Członkiem Honorowym

O mnie

1. Zainteresowanie – w 1970 roku ukończyłem studia w Poznaniu, na mojej Uczelni i trafiłem do Zakładu Analizy Rynku i Ekonomiki Konsumpcji, kierowanej przez prof. Zdzisława Krasińskiego. Prowadziliśmy wiele badań panelowych i ankietowych dla przemysłu motoryzacyjnego, meblowego, oświetleniowego, w ramach odpisów na badania i rozwój, które były w zjednoczeniach tych branż. To dało nam dobre przygotowanie metodyczne. Kiedy zmienił się system, byliśmy przygotowani do prowadzenia badań i edukacji z marketingu. Mam z tego okresu wiele doświadczeń praktycznych, z których do dzisiaj korzystam na wykładach. Na przełomie 1989 i 1990 roku miałem staż naukowy w Rzymie, na Uniwersytecie La Sapienza. Tam już przygotowywałem się do zdobywania wiedzy z marketingu – chodziłem na wykłady i kontaktowałem się z agencjami marketingowymi.

2. Marketing sporo wprowadził zmian w moim życiu. Przede wszystkim stałem się orędownikiem strategii Win – Win, czyli wygarany – wygrany. Taki też jest podtytuł mojej najnowszej książki – Marketing. Satysfakcja klienta i rozwój przedsiębiorstwa. Dzięki tematyce marketingowej mogę prowadzić zajęcia ze studentami, w firmach – sprawia mi to dużą radość i też daje zadowolenie drugiej stronie. Dał mi też marketing wiele aktywności, możliwości pracy w kilku radach nadzorczych. Dał mi też radość prowadzenia badań, publikowania wyników, radość życia. To wszystko przełożyło się również na możliwość zarabianie dodatkowych pieniędzy, a to z kolei dało bezpieczeństwo materialne.

3. W mojej ocenie perspektywy są dobre. Nastawienie na klienta to ważna, kluczowa kwestia dla przedsiębiorstw. Dużo się zmienia w otoczeniu – globalizacja, portale społecznościowe, asymetria informacji, jej nadmiar – to wszystko będzie wymagało badań, współpracy nauki z praktyką. Przyszłość będzie pełna wyzwań i niezwykle ciekaw, także dlatego, że jest nieznana.
To tyle, mam nadzieję, że wystarczy.

Notka biograficzna

zainteresowania naukowe – metody analizy rynku, strategie komunikacji, kreatywność, zachowania nabywców, czynniki marketingowego zarządzania przedsiębiorstwami, teoria wymiany, rynek farmaceutyczny oraz marketing artykułów żywnościowych, przywództwo w biznesie, neuromarketing
osiągnięcia naukowe – profesor nauk ekonomicznych (1992); prof. zw. na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej UE w Poznaniu; wypromował 400 magistrów i 24 doktorów; jest wysoko cenionym wykładowcą na wszystkich poziomach studiów, szczególnie na studiach podyplomowych i programach MBA; w 2001 r. opracował program i uruchomił na AE w Poznaniu Studium podyplomowe „Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym”; przebywał na kilku uniwersytetach zagranicznych, m.in.: w Centrum Planowania i Badań Ekonomicznych w Atenach, na Uniwersytecie La Sapienza w Rzymie, Uniwersytecie w Filadelfii i w Atlancie, Uniwersytecie w Nottingham; Profesor jest członkiem kilku towarzystw naukowych, rad programowych kilku czasopism oraz przewodniczącym Kapituły Acanthus Aureus na MTP, współpracuje z wieloma przedsiębiorstwami w zakresie tworzenia strategii rozwoju, budowania pozycji marki oraz wyceny jej wartości;
publikacje – ponad 800 prac zwartych i artykułów; wśród ostatnio wydanych można wymienić: Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym (Kraków 2008, współautor), Kreowanie marki w sporcie (Poznań 2008), Podstawy metodologiczne prac doktorskich w naukach ekonomicznych pod red. M. Sławińskiej i H. Witczaka (Warszawa 2008, współautor), Jak zarządzać apteką? Marketing w praktyce (Warszawa 2006, współautor), Neuromarketing. Interdyscyplinarne spojrzenie na klienta (Poznań 2008, redaktor i współautor). W Wydawnictwie Forum Naukowe opublikował prace zbiorowe: Marketing – zagadnienia współczesne (2008),Reklama i PR na rozdrożu? (2008), Zarządzanie i planowanie marketingowe (2008), Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Problemy współczesne (2009) oraz podręcznik Zarządzanie marką (Poznań 2002). Jest autorem tekstów w serii „Pojęcia Podstawowe”. W Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu prowadził konferencje „Reklama i PR na rozdrożu?” (2007) i „Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami” oraz sesję naukową „Marketing a religia” w ramach Międzynarodowego Kongresu Religioznawczego (2008).
pełnione funkcje – kierownik Katedry Strategii Marketingowych AE w Poznaniu (1995-2003), dyrektor Instytutu Zarządzania i Marketingu WSZiB w Poznaniu.

Cytaty

Już od dość dawna obserwuje się odchodzenie od reklamy jako medium opartego na monologu na rzecz wprowadzania dialogu w kontaktach z odbiorcami. [Miasto postępu, 2007]

Z całym przekonaniem trzeba dążyć do akcentowania granic moralnych, których nie można przekraczać ani w reklamie, ani w działaniach marketingowych. Właściwym rozwiązaniem są kodeksy etyczne tworzone w przedsiębiorstwach, zasady etyczne budowane przez agencje reklamowe, a także działania mediów, które nagłaśniają przypadki przekraczania zasad. [Miasto postępu, 2007]

Nauka nie może istnieć bez publikowania wyników w formie opracowań. To z kolei wymaga definiowania pojęć oraz precyzji w formułowaniu myśli. Są to kwestie wymagające zwiększonego wysiłku badawczego w sferze marketingu. [Marketing – zagadnienia współczesne, 2008]

W warunkach nasilającej się konkurencji rynkowej istotnym elementem w budowaniu pozycji przedsiębiorstwa może być koncentrowanie wysiłków na tworzeniu wartości dla klienta. [Marketing – zagadnienia współczesne, 2008]