fbpx

Konferencja „Praktyki Zawodowe. Nowe Otwarcie”

Śląskie Towarzystwo Marketingowe zaprasza 24 lutego 2022 r. na Konferencje podsumowującą projekt „Praktyka czyni mistrza” – Praktyki Zawodowe – nowe otwarcie w formule online. Zarejestrowani uczestnicy Kongresu będą mogli wziąć w nim udział online, za pośrednictwem platformy Zoom.


10.00 – 10.15  Studio konferencyjne. Powitanie 
                       prof. dr hab. Magdalena Pastuch, koordynatorka projektu | Uniwersytet Śląski
                       dr Artur Sawicki -Prezes Zarządu | Śląskie Towarzystwo Marketingowe
                     
10.15 – 10.20  Duet praktycznie doskonały. Cześć 1
                       Przykład praktyk zawodowych, które doprowadziły do pozytywnej zmiany jego ścieżki zawodowej.

10.20 – 10.35  Praktyki zawodowe – perspektywa studenta
                       Dr Ewa Biłas-Pleszak, prof. UŚ. Dyrektor Kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa | Uniwersytet Śląski

10.35 – 10.40  Duet praktycznie doskonały. Cześć 2
                       Przykład praktyk zawodowych, które doprowadziły do pozytywnej zmiany jego ścieżki zawodowej.

10.40 – 10.55  Praktyki zawodowe – perspektywa uczelni
                       Dr Julia Legomska – Zastępczyni Dyrektor Kierunków: kulturoznawstwo, kultury mediów | Uniwersytet Śląski

10.55 – 11.00  Duet praktycznie doskonały. Cześć 3
                       Przykład praktyk zawodowych, które doprowadziły do pozytywnej zmiany jego ścieżki zawodowej.

11.00 – 11.15  Praktyki zawodowe – perspektywa przedsiębiorcy
                       Tomasz Sobisz – Członek Zarządu | Śląskie Towarzystwo Marketingowe

11.15 – 11.40  Sesja pytań i odpowiedzi

11.40 – 12.00  Praktyki zawodowe. Nowe otwarcie
                       
Premiera filmu prezentującego prace nad projektem i jego rezultaty.

12.00 – 12.05  Studio konferencyjne. Rozpoczęcie drugiej części konferencji
                       prof. dr hab. Magdalena Pastuch – koordynatorka projektu | Uniwersytet Śląski
                       dr Artur Sawicki – Prezes Zarządu | Śląskie Towarzystwo Marketingowe

12.05 – 12.25  Biuro Karier jako jednostka Uniwersytetu Śląskiego wspierająca rozwój zawodowy studentów
                       Iwa Wcisło-Maślanka – Specjalista ds. kontaktów z pracodawcami | Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego

12.25 – 12.45  W kręgu dobrych praktyk i rozwoju zawodowego. Dlaczego warto wziąć udział w modelu stażowym.
                       Wykorzystanie potencjału stażystów generacji „Z” w tworzenie i projektowanie rozwiązań IT, UX i SEO
                       w branży
logistics & travel.
                       Duszan Augustyn – Prezes Zarządu | BUSBUS Sp. z o.o.

12.45 – 13.05  W kręgu dobrych praktyk i rozwoju zawodowego. Jakie pozytywne doświadczenia wyniknęły ze współpracy                             Uniwersytetu Śląskiego z otoczeniem biznesowym
                       Mirosław Kiermaszek – Dyrektor Działu Dostarczania Usług IT w Kyndryl | Kyndryl GSDC Polska Sp. z o.o.  

13.05 – 13.25  W kręgu dobrych praktyk i rozwoju zawodowego. W jaki sposób rozpocząć karierę?
                       Beata Jaworska-Stolorz – Menedżer ds. Rekrutacji i Budowania Wizerunku Pracodawcy | PwC Service Delivery Center     

13.25 – 13.45  Sesja pytań i odpowiedzi       

13.45              Zakończenie konferencji
                       prof. Magdalena Pastuch, koordynatorka projektu | Uniwersytet Śląski

                       dr Artur Sawicki | Śląskie Towarzystwo Marketingowe

Transmisja dla uczestników online na platformie Zoom
Regulamin wydarzenia

Udział w Kongresie jest bezpłatny – wymagana rejestracja – ZAPISZ SIĘ!

prof. dr hab. Magdalena Pastuch
Profesor w Instytucie Językoznawstwa na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego. Naukowo penetruje przede wszystkim historię polszczyzny w wielu jej nurtach – począwszy od słowotwórstwa historycznego po semantykę i pragmatykę historyczną. Interesują ją język w działaniu i jego oddziaływanie na ludzi: zarówno dawniej, jak i współcześnie.  Jako nauczycielka akademicka chce przede wszystkim być wrażliwa na język i budować tę wrażliwość u innych. Jest przekonana, że edukacja uniwersytecka odbywa się nie tylko w murach uczelni. Redaktor naczelna półrocznika „Forum Lingwistyczne”.

dr Ewa Biłas-Pleszak, prof. UŚ 
Profesor Uniwersytetu Śląskiego, dyrektorka kierunku komunikacja promocyjna i kryzysowa. Jej naukowe i dydaktyczne zainteresowania dotyczą zagadnień związanych z autoprezentacyjną, wystąpieniami publicznymi, retoryką i erystyką, językowymi uwarunkowaniami negocjacji, czyli komunikacją we wszystkich odsłonach – werbalną, niewerbalną, interpersonalną, medialną, międzykulturowa, retoryczną… Bardzo lubi myśleć o edukacji i sposobach jej rozwoju, szczególnie w kontekście udoskonalania uniwersytetu rozumianego jako wspólnota uczonych i uczących się.

dr Artur Sawicki, ŚTM
Absolwent Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej. Stopień naukowy doktora z nauk ekonomicznych uzyskał z wyróżnieniem. Od 2017 roku prezes Śląskiego Towarzystwa Marketingowego; Adiunkt w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu; założyciel i Wiceprezes Polskiego Centrum Heurystyki; recenzent branżowy w dwóch wydawnictwach naukowych; zwolennik praktycznych rozwiązań w obszarze marketingu oraz współpracy nauki z biznesem; uczestnik wielu wydarzeń marketingowych; autor publikacji na temat marketingu i zarządzania; sympatyk dress codu; pasjonat fauny rasowej.

dr Julia Legomska
Doktor nauk humanistycznych, wieloletni adiunkt w Zakładzie Komunikacji Kulturowej Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego, obecnie adiunkt dydaktyczny na Wydziale Humanistycznym UŚ. Zastępczyni dyrektor kierunku kulturoznawstwo i kultury mediów, wcześniej opiekunka praktyk z długoletnim doświadczeniem. Od zawsze zajmował ją Drugi Człowiek, jako Inny, nie Obcy. Interesuje się komunikacją jako siłą kulturotwórczą – praca dydaktyczna dostarcza jej w tym obszarze ogromu wrażeń intelektualnych! Lubi czytać ludzi i sama z ciekawością poddaje się lekturze Innym.

Mirosław Kiermaszek
Dyrektor Działu Dostarczania Usług IT w Kyndryl (Kyndryl GSDC Polska Sp. z o.o.). Związany w branżą IT od roku 2000. W roku 2005 rozpoczął pracę w firmie IBM gdzie na różnych stanowiskach zajmował się aspektami dostarczania usług wsparcia środowisk informatycznych klientom globalnym. Od listopada 2021 kontynuuje pracę w firmie Kyndryl, która powstała z wydzielenia części organizacji z firmy IBM.

Beata Jaworska-Stolorz
Menedżer ds. Rekrutacji i Budowania Wizerunku Pracodawcy. Od ponad 10 lat związana z firmą PwC Service Delivery Center. Jako lider kilkunastoosobowego zespołu odpowiada za obszar rekrutacji, employer brandingu oraz społecznej odpowiedzialności biznesu. Karierę zawodową rozpoczęła w międzynarodowej agencji rekrutacyjnej, gdzie koordynowała projekty rekrutacyjne dla wielu kluczowych pracodawców. Absolwentka magisterskich studiów ekonomicznych oraz studiów podyplomowych w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Prywatnie mama 2 synów, pasjonatka podróży i aktywnego spędzania czasu.

Duszan Augustyn
Prezes Zarządu Busbus sp. z o.o. Doktorant na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej w UJ w Krakowie. Autor publikacji naukowych na temat transportu zbiorowego i wyszukiwarek internetowych. Specjalista w zakresie SEO i e-commerce.

Iwa Wcisło-Maślanka
Specjalista ds. kontaktów z pracodawcami w Biurze Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Z uczelnią związana od 13 lat. Jest odpowiedzialna za współpracę z otoczeniem biznesu, organizacją warsztatów i spotkań z pracodawcami, promocją ofert pracy oraz działań rekrutacyjnych.

Tomasz Sobisz
Marketingowiec specjalizujący się w projektach edukacyjnych i storytellingu. Prowadzi warsztaty w zakresie kreowania tekstu, mediów społecznościowych i strategii prezentacyjnych na Uniwersytecie Śląskim. Zwolennik enoughizmu (niegromadzenia dóbr konsumpcyjnych, których nie potrzebuje), admirator odpowiedzialnego marketingu, wolontariatu oraz bezpośrednich spotkań i rozmowy człowieka z człowiekiem. Członek Zarządu Fundacji Wiedzy i Dialogu Społecznego AGERE AUDE, Fundacji Rozwoju Edukacji SPATIA, a także Śląskiego Towarzystwa Marketingowego. Prezes zarządu spółki Manufaktura Wiedzy Estakada.