76. Wieczór z marketingiem

Śląskie Towarzystwo Marketingowe zaprasza na 76. Wieczór z marketingiem w formule online, który odbędzie się 3 grudnia 2020 r. Rozpoczęcie transmisji na Facebooku Towarzystwa o godz. 18.00.
czytaj więcej

75. Wieczór z marketingiem online

Zapraszamy na 75. Wieczór z marketingiem w formule online. 29 października 2020, godz. 18.00.
Temat Wieczoru:
Czy sztuczna inteligencja zastąpi sprzedawców do 2030 roku? Poznaj genezę i kierunki rozwoju AI oraz case-studies z wykorzystania Sztucznej Inteligencji w procesach obsługi Klienta.
czytaj więcej

Książka pod patronatem Towarzystwa

Śląskie Towarzystwo Marketingowe i Związek Przedsiębiorców i Pracodawców w Częstochowie objęło patronatem monografię pt. Wybrane problemy zarządzania pod redakcją Artura Sawickiego.

Praktyka czyni mistrza. Projekt UŚ i ŚTM

W piątek, 6 marca 2020 r. Śląskie Towarzystwo Marketingowe i Uniwersytet Śląski zawarli porozumienie w sprawie współpracy dotyczącej realizacji międzynarodowego projektu pod polską nazwą “Praktyka czyni mistrza. Studenckie praktyki zawodowe w obliczu zmian prawnych, społecznych i gospodarczych”. Projekt realizowany będzie z udziałem Funduszy Norweskich, a  ŚTM jest jedynym polskim partnerem Uniwersytetu Śląskiego w ramach tej współpracy.
czytaj więcej

Zmarła dr Kazimiera Kotra

W dniu 31 października 2019 zmarła wieloletnia Członkini Śląskiego Towarzystwa Marketingowego –
dr Kazimiera Kotra. Pani Kazimiera przez wiele lat była głęboko zaangażowaną w życie i działalność Towarzystwa, była także niezwykle ciepłym i przyjacielskim człowiekiem. Jako specjalistka w zakresie marketingu zawsze z otwartością i nieskrywaną ciekawością obserwowała rozwój naszej branży.
Była również wykładowczynią w szkołach wyższych i współautorką książki „Marketing w teorii i praktyce”.
Żegnamy ją ze smutkiem i żalem. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

74. Wieczór z marketingiem

Śląskie Towarzystwo Marketingowe oraz Instytut Marketingu Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej zapraszają 16 maja 2019 r. na 74. Wieczór z marketingiem w Częstochowie przy ul. Armii Krajowej 19B – Sala 107 (sala Rady Wydziału).
czytaj więcej

Walne Zebrania Członków STM

W czwartek, 7 marca 2019 r. odbyło się Sprawozdawczo-Wyborcze Walne Zebranie Członków Śląskiego Towarzystwa Marketingowego. Podczas zebrania podsumowano mijającą kadencję zarządu i wybrano władze ŚTM na nową, dwuletnią kadencję 2019-21.
czytaj więcej

73. Wieczór z marketingiem

Śląskie Towarzystwo Marketingowe oraz Instytut Marketingu Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej zapraszają 17 stycznia 2019 r. na 73. Wieczór z marketingiem w Częstochowie przy ul. Armii Krajowej 19B – Sala 107 (sala Rady Wydziału).
czytaj więcej

72. Wieczór z marketingiem

Śląskie Towarzystwo Marketingowe zaprasza 13 września 2018 roku na 72. Wieczór z marketingiem, który odbędzie się w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach przy ul. Harcerzy Września 3.
czytaj więcej